หมายเลข ID หัวข้อ : 00200305 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/10/2020พิมพ์

ทำไมฉันจึงเห็นการกะพริบในคอนเทนท์ 3D? ฉันคิดว่าทีวีนี้เป็นแบบไร้การกะพริบ(Flicker-free).

    ขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนของแสงรอบข้างในห้องของท่าน, ท่านอาจจะเห็นการกะพริบจากการที่ม่านชัตเตอร์ของแว่นตาม 3D เปิดและปิด. เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ปกติไม่ได้เป็นความบกพร่อง. ถ้าหากท่านเห็นว่าเป็นการรบกวน, การกะพริบนี้สามารถลดให้น้อยลงได้โดยการปรับแสงไฟในห้องนั้นลง.

    หรือจะเลือกที่ Cinema ในเมนู Scene Select ซึ่งอาจจะช่วยลดการกะพริบนี้ลงได้เช่นเดียวกัน.

    หมายเหตุ: เมื่อรับชมคอนเทนท์ในฟอร์แมท 1080/24P การกะพริบนี้อาจจะมีมากขึ้นได้.