หมายเลข ID หัวข้อ : 00200155 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

วิธีการเซ็ตอัพทีวี สำหรับการรับชม 3D.

    ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ปัญหานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยการเซ็ตอัป Sony 3D TV เมื่อใช้กับอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ 3D. ถึงแม้ Sony 3D TV จะทำงานได้กับอุปกรณ์ 3D ต่าง ๆ ของผู้ผลิตรายอื่น ๆ, เราขอแนะนำให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์แหล่งจ่าย 3D สำหรับข้อสงสัยต่างๆ ในรุ่นนั้นๆ.

    หมายเหตุ: ความสามารถในการใช้งาน 3D ได้ ไม่ได้มีอยู่ในทีวีครบทุกเครื่อง และการเซ็ตอัป 3D TV จะแตกต่างกันไปตามชนิดของเทคโนโลยี 3D ที่ทีวีนั้นใช้. เพื่อที่จะดูว่าทีวีของท่านใช้งานกับ 3D ได้หรือไม่ และเป็นเทคโนโลยี 3D แบบใด ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดสเปคหรือคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับทีวีนั้น.

    เลือกที่ลิงค์ที่เหมาะสมด้านล่าง เพื่อทำการเซ็ตอัป 3D TV ของท่าน.

    ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีให้เกี่ยวกับ ตำแหน่งการรับชม หรือตำแหน่งสำหรับการรับชมคอนเทนท์ 3D ที่แนะนำ.