หมายเลข ID หัวข้อ : 00169209 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018

วิธีการเซ็ตอัป 3D TV เพื่อรับชม 3D ด้วยแว่นตา Active 3D.

  หมายเหตุ: TV ที่เป็น 3D-Ready จะต้องมีเครื่อง TMR-BR100 3D Sync Transmitter ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตัวเลือกเสริม เชื่อมต่ออยู่ด้วย ในขณะที่ 3D-integrated TV จะมีเครื่องส่งติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องแล้ว. ถ้าหากท่านมี 3D-Ready TV, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดในกระบวนการนี้. ถ้าหากท่านมี 3D-integrated TV, ให้เริ่มจากขั้นตอนที่ 3.

  1. ปิดทีวี
  2. เชื่อมต่อเครื่อง 3D Sync Transmitter เข้ากับ อินพุท 3D Sync ทางด้านหลังของทีวี.

   หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่ามีเมนู 3D Menu แสดงบนหน้าจอ โดยการกดที่ OPTION บนตัวรีโมทคอนโทรลหลังการเชื่อมต่อทำได้เสร็จสิ้นแล้ว.

  3. วางเครื่อง 3D Sync Transmitter ในจุดที่ไม่มีการปิดกั้น.

   หมายเหตุ:

   • สำหรับ 3D-integrated TV: ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดวางอยู่ด้านหน้าของเครื่อง 3D Sync Transmitter ที่อยู่ทางด้านล่างขวาของทีวี.
   • สำหรับ 3D-ready TV:

    • แนะนำให้วางเครื่อง 3D Sync Transmitter ไว้ด้านบนตรงกลางของทีวี, ตลอดเวลาที่ไม่มีสิ่งใดมาปิดกั้น ที่ด้านบนของ Cabine หรือ Entertainment ​​Center นั้น.
    • ต้องมั่นใจว่าเครื่องส่งได้หันหน้าเข้าหาโลโก้ Sony ที่หันหน้าไปทางด้านหลัง. สังเกตดูเส้นสามตำแหน่งที่อยู่ทางด้านขวาของเครื่องส่งนั้น.
  4. เชื่อมต่ออุปกรณ์จ่ายสัญญาณ 3D เข้ากับทีวี โดยใช้สาย High-Speed HDMI.

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาย HDMI ที่ต้องการสำหรับการดู 3D,ให้เข้าไปดูได้ที่ http://www.hdmi.org.

  5. แสดงคอนเทนท์เพื่อดูในระบบ 3D บนหน้าจอทีวี.

   หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่าคอนเทนท์ที่จะแสดงมาจากอุปกรณ์ที่เป็น 3D. ถ้าหากใช้เครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือคอนโซล PlayStation 3 (PS3) ที่สามารถเล่น 3D ได้ ให้ใส่แผ่นภาพยนตร์ หรือเกม 3D เข้าไปในเครื่อง. ถ้าหากท่านสมัครรายการ 3D จากผู้ให้บริการเคเบิลหรือดาวเทียมของท่าน , ให้ทำการปรับช่องของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือกล่องเซ็ตทอปบ๊อก ไปที่สถานีที่เป็นรายการ 3D.

  6. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ เปิดทีวีขึ้นมา และกดที่ปุ่ม INPUT เพื่อเลือกอินพุท HDMI ที่เหมาะสม.

   หมายเหตุ:

   • โดยปกติ, 3D TV ของท่านจะทำการตรวจหาสัญญาณ 3D เองโดยอัตโนมัติ และแสดงภาพออกมาในโหมด 3D. ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้น, ให้กดที่ปุ่ม 3D บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี หรือเลือกที่ ฟอร์แมท 3D ที่ถูกต้อง (Side-by-Side หรือ Over-Under) โดยการกดที่ปุ่ม OPTION และเลือกที่ 3D format.
   • ถ้าหากทีวีนั้นไม่แสดงเมนู 3D Format , ทีวีของท่านอาจจะอยู่ในโหมด SYNC. กดที่ปุ่ม SYNC MENU และเลือกที่ TV Control. ตัวเลือก 3D จะไม่แสดงออกมาเมื่อกดที่ปุ่ม OPTION.
  7. ใส่แว่นตา Active 3D และทำการซิงโครไนซ์แว่นตานั้น กับทีวี.