หมายเลข ID หัวข้อ : 00112496 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

ทำไมช่วงการมองเห็นจึงแคบลง เมื่อ STEADYSHOT อยู่ในโหมด ACTIVE?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: ไม่ใช่ทุกรุ่นที่มีฟังก์ชั่น SteadyShot. สำหรับรายละเอียด, อ้างอิงจากคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์.

เมื่อมีการตั้ง SteadyShot ไว้ที่ Active หรือ Intelligent active, ตัวถ่ายโปรเซสภาพของกล้องถ่ายภาพวิดีโอจะชดเชยค่าความผิดเพี้ยนภาพบิดเบี้ยว ที่เห็นได้ในขอบของภาพ, และมุมของการมองเห็นจะแคบลงกว่าของ SteadyShot ปกติ.

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง, การปรับตั้งของ SteadyShot จะแตกต่างกันไป.