หมายเลข ID หัวข้อ : 00139910 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/05/2016

อะไรคือความแตกต่างระหว่างโหมดการบันทึกแบบ LP, SP และ HQ?

    ความแตกต่างระรหว่างโหมดการบันทึกแบบ LP, SP และ HQ.
    ความแตกต่างระหว่าง โหมดการบันทึก LP, SP และ HQ แสดงไว้ดังด้านล่างนี้:
    • LP (Long Play): โหมด LP จะมีเวลาในการบันทึกที่ได้ยาวนานที่สุด. อย่างไรก็ตาม, คุณภาพของภาพอาจจะด้อยลงไปหรือมีบล็อคนอยส์ขึ้นมาบนภาพที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว.
    • SP (โหมด Standard Quality): เป็นการบันทึกในโหมดบันทึกแบบมาตรฐาน.
    • HQ (โหมด High Quality): โหมด HQ มีคุณภาพของภาพสูงสุด. อย่างไรก็ตามเวลาการบันทึกจะทำได้สั้นลง.