หมายเลข ID หัวข้อ : 00094524 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/06/2022

แอปสำหรับสตรีมมิ่งวิดีโอหายไปอันหนึ่งหรือมากกว่า

  ข้อสำคัญ:

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของแอปสำหรับสตรีมมิ่งวิดีโอ (YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต:
   ถ้าหากมีปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่าย ไอคอนของแอปสำหรับสตรีมมิ่งวิดีโออาจจะหายไปได้
   สำหรับ BRAVIA TV
  2. ดำเนิน การอัพเดตซอฟต์แวร์ เพื่อรับซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด
   หมายเหตุ:
   • ชุดของช่องสัญญาณ แอป หรือสถานี ที่มีในอุปกรณ์วิดีโออินเทอร์เน็ตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่คาดคิด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะมีการข้ามช่องสัญญาณที่มี ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) อันที่เป็นตัวล่าสุดไว้แล้ว
   • ถ้าหากซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดได้มีการติดตั้งไว้แล้ว จะมีข้อความ ไม่มีตัวอัปเดตให้ (No updates available) หรือ กำลังใช้ตัวอัปเดตที่เป็นปัจจุบันที่สุดอยู่แล้ว (The Most current update is being used) แสดงขึ้นมา
  3. จากเมนูของอุปกรณ์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ต ให้เลือกที่ รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content)
   หมายเหตุ:
   • สำหรับ Android TV และ Google TV ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป เนื่องจากเครื่องรุ่นเหล่านั้นไม่มีการตั้งค่า รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content) อยู่
   • ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง อาจจะไม่มีการตั้งค่าของ รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content) หรือขั้นตอนการตั้งค่าอาจจะแตกต่างออกไปได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับคู่มือของ ผลิตภัณฑ์
   ตัวอย่าง ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำหรับ BRAVIA TV และสำหรับ เครื่องเล่น Blu-ray สำหรับ BRAVIA TV อื่นที่ไม่ใช่ Android หรือ Google TV: สำหรับ เครื่องเล่น Blu-ray:
  4. รีเซ็ตโมเด็มและเราเตอร์
  5. ทำตามขั้นตอน รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content) อีกครั้ง
   หมายเหตุ: สำหรับ Android TV และ Google TV ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  6. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ต
  7. รีเซ็ตอุปกรณ์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการตั้งค่าให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน

  หมายเหตุ:

  • ถ้า ทีวีแสดงรหัสแสดงความผิดพลาด อาจจะต้องมีขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติม
  • เหตุผลอื่น ๆ ที่แอปวิดีโออินเทอร์เน็ต อาจจะหายไปหรือถูกลบออกไปจากเมนูก็คือ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลง การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุผลต่อไปนี้:
   • อุปกรณ์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้น มีการใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างออกไป แอปวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตเป็นแบบจำกัดเฉพาะภูมิภาคและไม่ทำงานในประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างออกไป
   • การตั้งค่าเครือข่าย เช่น Internet Protocol (IP) มีการเปลี่ยนแปลงไปจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ในกรณีนี้อาจจะจำเป็นต้องทำการรีเซ็ตอุปกรณ์เครือข่ายและทำการเซ็ตอัปเครือข่ายใหม่ จากเมนูของอุปกรณ์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้น
   • ISP มีการเปลี่ยนใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายยังคงเหมือนเดิม แต่อาจจะจำเป็นต้องทำการรีเซ็ตอุปกรณ์เครือข่ายและทำการเซ็ตอัปเครือข่ายใหม่จากเมนูของอุปกรณ์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้น