หมายเลข ID หัวข้อ : 00094524 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

สถานี Internet video หนึ่งหรือหลายสถานีหายไป.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ช่องที่จัดเรียงอยู่, แอพต่าง ๆ หรือ สถานีที่มีให้ ที่มีปรากฎอยู่ในอุปกรณ์ Internet video อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไม่มีกฎเกณฑ์. อย่างไรก็ตาม, เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาใด ๆ ที่อาจทำให้ช่องที่มีอยู่มีการหายไป, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการดาวน์โหลดระบบซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ล่าสุดมาไว้.

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้, อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับเครื่องนั้น.

อีกเหตุผลหนึ่งที่แอพ Internet video อาจหายไปหรือถูกลบออกจากเมนูนั้น คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการปรับตั้งต่าง ๆ ของ Internet. ซึ่งการปรับตั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุผลต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  • อุปกรณ์ Internet video นั้นถูกในไปใช้ในประเทศหรือภูมิภาคอื่น. ซึ่งเป็นการทำงานแบบอ้างอิงตามภูมิภาคและอาจไม่ทำงานในประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างออกไป.
  • การปรับตั้งต่าง ๆ ของเครือข่าย เช่น Internet Protocol (IP) มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP). ในกรณีเช่นนี้ อาจจะจำเป็นต้องทำการรีเซ็ตอุปกรณ์เครือข่ายและทำการเซ็ตอัพเครือข่ายนั้นใหม่จากเมนูของอุปกรณ์ Internet video นั้น.
  • ISP มีการเปลี่ยนเจ้าหรือเปลี่ยนแปลง. แม้ว่า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายจะยังคงเหมือนเดิม, แต่อาจจำเป็นต้องทำการรีเซ็ตอุปกรณ์เครือข่ายและทำการเซ็ตอัพเครือข่ายใหม่จากเมนูของอุปกรณ์ Internet video นั้น.


ให้ใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติมต่อไปนี้ ถ้าหากสถานี Internet video หรือ แอพต่าง ๆ ที่ควรจะมีปรากฎขึ้นมายังคงหายไป:
หมายเหตุ: เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ในเรื่องนี้, ให้ทำการตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่า แอพ Internet video นั้นไม่แสดงขึ้นมาใหม่หลังการทำตามแต่ละขั้นตอนเสร็จ.

  1. ทำการอัพเดตให้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด
  2. ทำการ Refresh Internet Content.
  3. ทำการรีเซ็ตโมเด็มและเราท์เตอร์โดยทำตามขั้นตอนการ Refresh Internet Content อีกครั้ง.