หมายเลข ID หัวข้อ : 00061080 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่พิมพ์ภาพพาโนราม่า (Panoramic pictures) ให้

    ไม่ได้มีเครื่องพิมพ์ครบทุกเครื่องที่จะรองรับการพิมพ์ภาพพาโนรามาได้ เนื่องจาก ภาพพาโนรามานี้จะมีความกว้างที่มากกว่า หรือมีความสูงที่มากกว่ารูปภาพปกติทั่วไป เครื่องพิมพ์อาจจะไม่รองรับขนาดของภาพนั้น ในกรณีนี้ ท่านสามารถจะพิมพ์รูปภาพต่าง ๆ นั้นได้โดยการคัดลอกรูปภาพเหล่านั้นไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้นให้ทำการเปลี่ยนให้เป็นขนาดที่รองรับโดยเครื่องพิมพ์นั้นได้ ตรวจสอบสเปคต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ของท่านเพื่อหาดูขนาดของรูปภาพที่เครื่องพิมพ์สามารถจะรองรับสำหรับการพิมพ์ได้

    หรืออีกวิธีการหนึ่ง ท่านอาจจะสามารถนำการ์ดหน่วยความจำของท่านที่มีรูปภาพพาโนรามานั้นไปยังร้านถ่ายรูป ที่สามารถจะอัดรูปอย่างนั้นได้ นอกจากนี้ ยังมีบริการอัดรูปผ่านทางออนไลน์ที่ท่านสามารถจะสั่งให้ทำการพิมพ์ภาพพาโนรามาได้ด้วย

    หมายเหตุ:

    • ไม่ได้มีกล้องถ่ายภาพดิจิตอลครบทุกกล้องที่จะสามารถถ่ายภาพพาโนรามาได้ ในขณะที่ รูปภาพต่าง ๆ ที่ถ่ายมาโดยใช้ฟังค์ชั่น 3D Sweep Panorama ที่มีอยู่ในบางกล้อง จะถูกพิมพ์ออกมาเป็นรูปภาพ 2D ถ้าต้องการจะทราบว่า กล้องของท่านมีฟีเจอร์ พาโนรามา หรือไม่ ให้ตรวจเช็คดูสเปคต่าง ๆ จากในคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องนั้น. 
    • เมื่อทำการพิมพ์ภาพ 3D ภาพที่พิมพ์ออกมาอาจจะแตกต่างจากที่เห็นบนหน้าจอของกล้อง เนื่องจากภาพ 3D ที่แสดงบนกล้องเป็นไฟล์ MPO แต่ภาพที่พิมพ์ออกมาจะเป็นไฟล์ JPEG.