หมายเลข ID หัวข้อ : 00105423 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/12/2015พิมพ์

วิธีการพิมพ์วันที่และเวลาเมื่อถ่ายโอนรูปภาพจากการ์ดหน่วยความจำ.

  การพิมพ์วันที่และเวลาบนรูปภาพขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง และ/หรือ รุ่นของเครื่องพิมพ์ที่ใช้.

  สำคัญ: สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น, อ้างอิงถึงคำแนะนำในการใช้งานของกล้อง.

  หมายเหตุ: กล้อง Sony ทุกรุ่นมีระบบเวลาภายใน ที่จะบันทึกวันที่และเวลาที่ถ่ายภาพ โดยจะมีข้อมูลอยู่ภายในไฟล์รูปภาพนั้น จะแสดงวันที่และเวลาเมื่อดูภาพภายในกล้อง. ซึ่ง DATE/TIME เป็นฟังก์ชันที่แยกออกจากระบบเวลาภายในของกล้อง.

  กล้องบางรุ่น จะรวม DATE/TIME เมื่อเรียกใช้งาน, จะเพิ่มวันที่และเวลาไปที่ทุก ๆ ภาพ. วิธีการประทับวันที่/เวลาบนภาพไม่สามารถนำออกจากภาพได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ.

  ถ้ากล้องไม่มี DATE/TIME สามารถเพิ่มเข้าไปได้ ด้วยการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ.

  สำหรับกล้องที่ใช้งานร่วมกันกับ PictBridge ได้, วันที่และเวลาสามารถเพิ่มไปบนภาพที่ถูกพิมพ์. โดยการพิมพ์วันที่และเวลาบนภาพนั้นจำเป็นต้องเชื่อมต่อกล้องกับเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้กับ PictBridge. อ้างอิงคำแนะนำการใช้งานกล้องร่วมกับเครื่องพิมพ์สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.