หมายเลข ID หัวข้อ : 00065346 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/07/2020

ความเร็วชัตเตอร์ตั้งไปที่ 1/500 โดย อัตโนมัติเมื่อถ่ายภาพ พาโนรามาด้วยเลนส์ APS-C

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ฟังก์ชันชดเชยการสั่นของกล้องของกล้องนี้ไม่สามารถจะใช้กับเลนส์ต่อไปนี้ได้:

  • SEL1855
  • SEL55210
  • SELP1650
  • SEL18200LE

  ด้วยเหตุนี้ ความเร็วชัตเตอร์จะได้รับการตั้งให้โดยอัตโนมัติในระหว่างการถ่ายภาพพาโนรามา