หมายเลข ID หัวข้อ : 00065346 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

ความเร็วของชัตเตอร์จะได้รับการปรับไปเป็น 1/500 โดยอัตโนมัติเมื่อถ่ายภาพพาโนรามาด้วย เลนส์ APS-C.

ความเร็วของชัตเตอร์จะได้รับการปรับไปเป็น 1/500 โดยอัตโนมัติเมื่อถ่ายภาพพาโนรามาด้วย เลนส์ APS-C.

  ฟังก์ชั่นการชดเชยการสั่นสะเทือนในกล้องนี้ไม่สามารถใช้กับเลนส์ต่อไปนี้ได้:

  • SEL1855
  • SEL55210
  • SELP1650
  • SEL18200LE

  ด้วยเหตุนี้, ความเร็วชัตเตอร์จะได้รับการตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติในระหว่างการถ่ายภาพพาโนรามา