หมายเลข ID หัวข้อ : 00151547 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/06/2016

ไม่มีเสียงออกมาจากอุปกรณ์ให้เสียงเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต HDMI.

  อาจจะไม่มีเสียงใด ๆ ออกมาจากอุปกรณ์ให้เสียง เช่น TV, เมื่อเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต HDMI. ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น.

  1. คลิกที่ปุ่ม Start และ จากนั้น คลิกที่ Control Panel.
  2. ในหน้าต่าง Control Panel, คลิกที่ Hardware and Sound.
  3. ในหน้าต่าง Hardware and Sound, คลิกที่ Sound.
  4. ในหน้าต่าง Sound Properties, บนแทป Playback, คลิกเพื่อเลือก HDMI และ จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Properties.
  5. ในหน้าต่าง HDMI Properties, คลิกบนแทป Advanced.
  6. บนแทป Advanced, ในส่วนของ Default Format, ให้คลิกที่ลูกศรชี้ลงด้านล่างที่อยู่กับกรอบข้อความและเลือก sample rate และ bit depth ที่รองรับได้โดยอุปกรณ์ HMDI audio ภายนอกนั้น.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่า sample rates และ bit depths ใดที่รองรับได้โดย อุปกรณ์ HDMI audio, ให้ลองลดค่าของการปรับตั้งนั้นและ จากนั้น ให้ทดสอบเสียงออดิโอที่ออกมา.
   • ถ้าต้องการหารายละเอียดสเปคของ HDMI audio ของอุปกรณ์ HDMI audio ภายนอกนั้น, ให้ตรวจสอบกับเอกสารที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องหรือดูจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต. ในกรณีที่เป็นอุปกรณ์ของ Sony, รายละเอียดสเปคต่าง ๆ จะมีให้ดูในระบบออนไลน์ได้.