หมายเลข ID หัวข้อ : 00194164 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/05/2022พิมพ์

วิธีการเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าของตัวกล้อง

    ข้อสำคัญ: รายการของภาษาที่เลือกได้ อาจจะแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ และประเทศที่ท่านซื้อมา

    แม้ว่าเมนูจะเป็นภาษาอื่น แต่ขั้นตอนการเข้าไปในเมนูภาษาก็ยังคงเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม เส้นทางของเมนูสำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษา อาจจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกล้องที่ท่านใช้อยู่นั้น

    เมนู (MENU)รูปภาพประกอบ / รูปภาพประกอบ (การเซ็ตอัป (Setup)) → [รูปภาพประกอบ ภาษา (Language)] → เลือก ภาษาที่ท่านต้องการ
    เมนู (MENU)รูปภาพประกอบ (การตั้งค่า (Settings)) → รูปภาพประกอบ (การตั้งค่าหลัก (Main Settings)) → [การตั้งค่าภาษา (Language Setting)] → เลือก ภาษาที่ท่านต้องการ →รูปภาพประกอบ

    หรือ ท่านสามารถจะทำตามขั้นตอนที่ให้มาในคู่มือการใช้งานสำหรับการเปลี่ยนภาษาก็ได้