หมายเลข ID หัวข้อ : 00194164 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2024พิมพ์

วิธีการเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าของตัวกล้อง

  ข้อสำคัญ:

  ตามข้อมูลจำเพาะ โปรดทราบว่า:

  • การตั้งค่าภาษา (Language Setting) จะไม่มีสำหรับกล้องที่ซื้อจากประเทศญี่ปุ่น
  • ตัวเลือกภาษาอังกฤษจะไม่มีในกล้องที่ซื้อจากประเทศจีน

  แม้ว่าเมนูจะเป็นภาษาอื่น แต่ขั้นตอนการเข้าไปในเมนูภาษาก็ยังคงเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม เส้นทางของเมนูสำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษา อาจจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกล้องที่ท่านใช้อยู่นั้น

  เมนู (Menu)รูปภาพประกอบ / รูปภาพประกอบ (ตั้งค่า (Setup)) → [รูปภาพประกอบ ภาษา (Language)] → เลือก ภาษาที่ท่านต้องการ
  เมนู (Menu)รูปภาพประกอบ การตั้งค่า (Settings) → รูปภาพประกอบ (การตั้งค่าหลัก (Main Settings)) → [การตั้งค่าภาษา (Language Setting)] → เลือก ภาษาที่ท่านต้องการ →รูปภาพประกอบ

  หรือ ท่านสามารถจะทำตามขั้นตอนที่ให้มาในคู่มือการใช้งานสำหรับการเปลี่ยนภาษาก็ได้ คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ