หมายเลข ID หัวข้อ : 00135155 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

จะมีวิธีการจูน หรือ จูนซ้ำใหม่ Sony Android TV (Analogue/Cable/Terrestrial Guide) ได้อย่างไร ?

  ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนใช้ได้กับเครื่องรับโทรทัศน์ Sony Android ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน อาจจะมีความแตกต่างออกไปเล็กน้อยระหว่างการจัดรูปแบบของตัวรีโมทคอนโทรลและหน้าจอเมนู

  ถ้าหากท่านต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาในคู่มือให้ความช่วยเหลือ ในตัว (Built-in Help Guide) ของทีวี หรือโดยการไปที่หน้า หน้าสนับสนุน สำหรับรุ่นทีวีของท่าน

  ปุ่มลูกศรของรีโมทปุ่มลูกศรของรีโมท
  ให้ใช้ปุ่มลูกศรต่างๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่านเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆ เมนูของทีวีเลือกตัวเลือกโดยการกดที่ปุ่ม "บวก" ปุ่มนี้เป็นปุ่มกลมๆ อยู่ตรงกลางของบริเวณวงกลมเมนูของตัวรีโมทของท่าน

   

  การจูนแบบอนาล็อก

  1. กดที่ปุ่ม [ HOME ] ของตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน
  2. ไปที่เมนู Settingsที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าจอ Home
   การตั้งค่า

   สำหรับ Android 8.0 (Oreo) และ Android™ 9 (Pie) ไอคอนของการตั้งค่านี้จะอยู่ที่มุมขวาบน
   Settings_Oreo
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Watching TVChannels → Channel Setup Auto Tuning →Analog (Android™ 9)
   • เลือกที่ Channel SetupAnalog SetupAnalog Auto Program Setting (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
  4. เมื่อมีคำถาม "Do you want to start Auto Tuning?" ให้เลือกที่ Yes
   ทีวีจะเริ่มต้นทำการจูนคลื่่น ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้นมาเมื่อเสร็จสิ้น

  การจูนแบบดิจิทัล

  1. กดที่ปุ่ม [ HOME ] ของตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน
  2. ไปที่เมนู Settingsที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าจอ Home
   การตั้งค่า

   สำหรับ Android 8.0 (Oreo) และ Android™ 9 (Pie) ไอคอนของการตั้งค่านี้จะอยู่ที่มุมขวาบน
   Settings_Oreo
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Watching TVChannels → Channel Setup Auto Tuning →Digital (Android™ 9)
   • เลือกไปที่Channel SetupDigital SetupDigital TuningDigital Auto Tuning (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
  4. เมื่อมีคำถาม "Do you want to start Auto Tuning?" ให้เลือกที่ Yes
  5. ทำการเลือกระหว่าง Antenna หรือ Cable
   เมื่อเลือกที่ Antenna การจูนคลื่นโดยอัตโนมัติสำหรับเสาอากาศจะเริ่มต้นจากจุดนี้
  6. ถ้าหากเลือกเป็น Cable ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ เมนูการจูนคลื่นสำหรับเคเบิลจะแสดงขึ้นมา
   ท่านอาจจะเลือกที่จะตั้ง Scan TypeFrequency หรือ   Network ID ด้วยตนเอง ตามค่าตัวแปรที่เครือข่ายกำหนด ที่ได้มาจากผู้ให้บริการส่งกระจายคลื่นของท่าน

   ถ้าหากท่านรับอะไรไม่ได้เลย เราขอแนะนำให้ท่านใช้การตั้งค่าเป็นแบบเริ่มต้นแทน

   ชนิดของการสแกน: Quick scan
   Frequency: Auto
   Network ID: Auto
   Operator: เลือกชื่อของผู้ให้บริการส่งกระจายคลื่นของท่านจากรายการ

   ถ้าหากการสแกนไม่พบช่องใด ๆ หรือทั้งหมด ท่านอาจจะลองทำการเปลี่ยน การตั้งค่าของ Scan Type ไปเป็น Full scan
   ข้อสำคัญ: อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมง หรือนานกว่า เมื่อทำการเลือก Full scan ให้กับการจูนทีวีของท่าน

  7. ดำเนินการโดยการเลือกที่ Start

  ทีวีจะเริ่มต้นทำการจูนคลื่่น ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้นมาเมื่อเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าท่านมีปัญหากับการค้นหาสำหรับช่องเคเบิลทีวี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการเพราะอาจจะมีตัวเลือกอย่างอื่นให้
  • ถ้าหาก ช่องสัญญาณหายไปอาจจะจะเนื่องมาจาก ผู้ให้บริการของท่านไม่ได้จัดไว้ให้อีกต่อไป กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม