หมายเลข ID หัวข้อ : 00115562 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/05/2021

จะทำการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV™ ได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ไขปัญหานี้ใช้กับ Android TV สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการรีเซ็ต BRAVIA TV ที่ไม่ใช่ Android TV ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการทำเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี Sony

  BRAVIA TV ของท่านทำงานด้วย Android™ OS เหมือนกับที่ใช้ในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจำนวนมาก กับอุปกรณ์เหล่านี้ การรีเซ็ต Android TV ของท่านเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาอย่างได้ผลกับปัญหาบางอย่างเช่น "ไม่มีภาพออกมา" "มีแต่เสียงออกมา" "รีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ได้" หรือ"แอปนี้ทำงานได้ช้ามาก"


  ให้ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ตทีวี

  หมายเหตุในการรีเซ็ตทีวี:

  • เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอก เข้ากับทีวี ให้ปลดสายของฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอกนั้นออกจากทีวีก่อนที่จะทำการรีเซ็ต
  • ถ้าหากทีวีปิดลงไป ให้เปิดขึ้นมาก่อนและดำเนินการดังต่อไปนี้
    
   1. เล็งตัว รีโมทคอนโทรลไปที่ไฟ LED ส่องสว่างหรือ ไฟ LED บอกสถานะ และกดค้างปุ่ม POWER ของ รีโมทคอนโทรลไว้นานประมาณ 5 วินาที หรือจนกระทั่งมีข้อความ  Power off แสดงขึ้นมา
    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นและ OS หน้าจอ Cancel หรือ Restart อาจจะมีแสดงขึ้นมาหลังการกดปุ่ม POWER บนตัว รีโมทคอนโทรลนาน 3 วินาทีหรือนานกว่า ในกรณีนี้ ท่านสามารถจะเลือกที่ Restart เพื่อทำการรีสตาร์ทได้ด้วยเช่นกัน

    รูปภาพแสดงการเล็ง รีโมทคอนโทรลไปที่ทีวี
    1. ไฟ LED ส่องสว่าง/ไฟ LED แสดงสถานะ
    2. ปุ่ม POWER ของตัวรีโมทคอนโทรล
      
   2. ทีวีจะทำการรีสตาร์ทโดย อัตโนมัติ รอประมาณหนึ่งนาที และทีวีจะเปิดขึ้นมาใหม่ ถ้าหากเครื่องไม่มีการรีบูต ให้กดปุ่ม POWER บนตัว รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวีขึ้นมา


     
   3. การรีเซ็ตจะเสร็จสิ้น ตรวจดูว่าปัญหาของท่านได้รับการแก้ไขไปแล้วหรือไม่

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านถอดปลั๊กสายไฟออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่ อาจจะมีผลเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการรีเซ็ตข้างต้น ถ้าหาก สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงหลังการกดปุ่ม POWER บนตัว รีโมทคอนโทรล ให้ลองดามขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าหากท่านปล่อยทีวีไว้โดยถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออก ไฟฟ้าในตัวเครื่องจะได้รับการคายประจุออกไป ผลที่ได้ ข้อมูลที่ไม่จำเป็นและรายละเอียดความผิดพลาดในหน่วยความจำจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น และจะทำให้ท่านสามารถใช้งานทีวีนั้นได้เป็นปกติอีกครั้ง

   1. ปิดทีวี
   2. ถอดปลั๊กไฟ (สายไฟหลัก)ของเครื่องรับโทรทัศน์ออกจากเต้ารับไฟฟ้า
   3. ปล่อยเครื่องรับโทรทัศน์ไว้ โดยไม่มีกำลังไฟนาน 2 นาที
   4. เสียบปลั๊กไฟ (สายไฟหลัก) กลับเข้าไปในเต้ารับไฟฟ้า

   

  • ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถจะแก้ไขได้จากการลองทำตามขั้นตอนข้างต้น ให้ลองทำการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

   ข้อสำคัญ: ให้ระมัดระวัง ในกรณีที่ท่านทำการรีเซ็ต ข้อมูลทั้งหมดของทีวี และการตั้งค่าต่าง ๆ (Wi-Fi และข้อมูลการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย บัญชีผู้ใช้งาน Google และข้อมูลการล็อคอิน Google Play และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ติดตั้งไว้ ฯลฯ) จะถูกลบหายไป และทีวีจะกลับไปเป็นสถานะเหมือนกับตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

   วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน