หมายเลข ID หัวข้อ : 00200508 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

วิธีการตรวจเช็คดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Android TV หรือไม่

  Android TV เป็นทีวีที่ใช้ Android OS (Operating System) จาก Google Inc. Android TV ได้มีการนำมาใช้ใน Sony TV ตั้งแต่ปี 2015.

  ท่านสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้ทำการตรวจเช็คดูว่าทีวีของท่านเป็น Android TV หรือไม่.

  หน้าจอ TV Home Menu
  รีโมทคอนโทรลของ TV
  รายละเอียดสเปค


  หน้าจอ TV Home Menu

  กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อเข้าไปที่หน้าจอ Home Menu.
  Android TV จะแสดงหน้าจอ Home Menu ดังด้านล่าง.

  Top Shelf

  Apps Shelf


  หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหน้าจอ Home Menu จากทีวีอื่น ๆ. หน้าจอ Home Menu อาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องและแอปที่มีให้. 


   

  รีโมทคอนโทรลของทีวี

  ถ้าหากรีโมทคอนโทรล ที่จัดมาให้มีปุ่มไมค์ (หรือไอคอนไมค์), ทีวีนั้นเป็น Android TV.

  ตัวอย่าง:

  หมายเหตุ:

  • ใน Android TV ด้วยกัน, อาจจะไม่มีปุ่มไมค์(หรือไอคอนไมค์) ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่นของเครื่องนั้น ๆ.
  • สำหรับ xxC ซีรีส์, ปุ่มไมค์จะอยู่บน Touchpad Remote Control.


    

  ข้อมูลจำเพาะ

  ถ้าหาก Android มีแสดงใน ช่องของ Software > Operating System ในหน้าสเปคของแต่ละรุ่น, แสดงว่าทีวีนั้นเป็น Android TV.

  หมายเหตุ: สำหรับวิธีการดูสเปค ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
  ฉันจะหาสเปคของทีวีนี้ได้อย่างไร?