หมายเลข ID หัวข้อ : 00179105 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2024พิมพ์

วิธีการโอนเพลงจาก ซอฟต์แวร์ Apple iTunes ไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพาโดยใช้ซอฟต์แวร์ Content Transfer

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าหากท่านไม่มีเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน Content Transfer ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถจะหาได้ใน เว็บไซต์ส่วนสนับสนุนของ Sony (สำหรับรุ่นเครื่องที่ใช้ได้)
  • ท่านสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ได้จากแผ่นซีดีที่ให้มาด้วย (ถ้ามี) หรือ ไฟล์ในเครื่อง Walkman ของท่าน (ถ้ามี). ตรวจเช็คดูคู่มือของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ให้มาด้วยนั้น.
  • การติดตั้ง Content Transfer (เวอร์ชันสำหรับ Windows) ต้องใช้ซอฟต์แวร์ Windows Media Player 11.
  • แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ Apple iTunes เวอร์ชัน 9 หรือที่ใหม่กว่า กับ ซอฟต์แวร์ Content Transfer เวอร์ชัน 1.3 หรือที่ใหม่กว่า.

  ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อทำการโอนถ่าย ไฟล์ DRM-free iTunes Plus หรือไฟล์อื่น ๆ ที่ไม่มี DRM, เช่น ไฟล์ MP3, ไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพาของท่านโดยใช้ซอฟต์แวร์ Apple iTunes:

  1. เริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์ iTunes
  2. เชื่อมต่อเครื่องเล่นแบบพกพาของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  3. เริ่มการทำงานของแอปพลิเคชัน Content Transfer ถ้าหากไม่มีการทำงานขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ.

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่มีแอปพลิเคชัน Content Transfer ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถจะดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์ส่วนสนับสนุนของ Sony การติดตั้ง Content Transfer จะต้องใช้ Windows Media Player 11 และซอฟต์แวร์ ITunes ซึ่งแนะนำให้ใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ไม่เช่นนั้นไฟล์เพลง ITunes อาจจะไม่มีการโอนถ่ายได้อย่างถูกต้อง.

  4. หาเพลงในซอฟต์แวร์ iTunes.
  5. ลากและวางเพลงเข้าไปในแอปพลิเคชัน Content Transfer.

  ถ้าหาก เครื่องเล่น Walkman® ของท่านไม่ได้รับการรองรับจาก คอมพิวเตอร์ Mac ท่านสามารถจะอ้างอิงได้จาก คอมพิวเตอร์ Mac ไม่รองรับเครื่องเล่น Walkman® เมื่อฉันพยายามจะโอนเนื้อหาเพลง