หมายเลข ID หัวข้อ : 00253049 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2021

ฉันจะใช้โหมด Creator ในการดู Netflix ได้อย่างไร?

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II
  • Xperia 1
  • Xperia 5

  วิธีแก้ปัญหา

  เมื่อคุณดู Netflix บน Xperia 1 หรือ Xperia 5ของคุณ โหมด Creator ของ Xperia 1 II หรือ Xperia 5 II จะทำงานโดยอัตโนมัติหากคุณได้เปิดโหมด Auto creator ไว้

  ในการเปิดใช้งานโหมด Auto creator

  1. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า > จอแสดงผล > การตั้งค่าคุณภาพของภาพ
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก โหมดมาตรฐาน แล้ว
  3. แตะที่แถบเลื่อนถัดจาก โหมด Auto creator เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือก