หมายเลข ID หัวข้อ : 00256386 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/01/2021

ฉันจะลบไอคอนแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบได้อย่างไร? (Android 9 หรือ Android 10 หรือ Android 11)

  ใช้ได้กับ

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9.0 Pie

  วิธีแก้ปัญหา

  ไอคอนแจ้งเตือน การอัพเดตซอฟต์แวร์ออกแบบมาให้แสดงเมื่อมี การอัพเดตซอฟต์แวร์อันใหม่ให้ 

  ใน Android เวอร์ชัน 5.0 หรือที่สูงกว่า จะไม่สามารถปิดเป็นการถาวรการแจ้งเตือนการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบได้ แต่ท่านสามารถจะปิดการทำงานชั่วคราวได้ การแจ้งเตือนการอัปเดตจะแสดงขึ้นมาใหม่หลังการเริ่มเปิดอัปเดต Xperia หรือเมื่อท่านค้นหาการอัปเดตด้วยตนเอง

  หมายเหตุ! ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ทำตาม การอัพเดตซอฟต์แวร์เนื่องจากจะเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพโดยรวมและปรับปรุงการป้องกันความปลอดภัยของอุปกรณ์นั้น ในการอัปเดต อุปกรณ์ของท่านไปเป็นซอฟต์แวร์ที่มีให้อันล่าสุด จะลดความเสี่ยงที่จะต้องส่งเครื่องเข้ารับการตรวจซ่อมในศูนย์บริการด้วย

  ถ้าต้องการลบไอคอนแจ้งเตือนการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบเป็นการชั่วคราว

  Android 10 หรือ Android 11

  1. หาและแตะที่   การตั้งค่า (Settings)  >  แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) ดูทั้งหมด (จำนวนของแอป) แอป (See all [number of apps] apps)
  2. แตะที่ไอคอนเมนู (จุดแนวนอนสามจุด) > แสดงระบบ (Show system)
  3. หาและแตะที่ การอัพเดตซอฟต์แวร์ (Software update)
  4. แตะที่ ที่หน่วยความจำและหน่วยความจำแคช (Storage & cache) > ลบหน่วยความจำ (CLEAR STORAGE)

  Android 9

  1. หาและแตะที่   การตั้งค่า (Settings)  >  แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) ดูทั้งหมด (จำนวนของแอป) แอป (See all [number of apps] apps)
  2. แตะที่ไอคอนเมนู (จุดแนวนอนสามจุด) > แสดงระบบ (Show system)
  3. หาและแตะที่ การอัพเดตซอฟต์แวร์ (Software update)
  4. แตะที่ หน่วยความจำ (Storage) > ลบข้อมูล (CLEAR DATA)