หมายเลข ID หัวข้อ : 00256755 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2022

ฉันจะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายได้อย่างไร? (Android 9.0 หรือที่สูงกว่า)

ฉันจะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายได้อย่างไร? / ฉันจะลบข้อมูลการเชื่อมต่อทั้งหมดได้อย่างไร? / การตั้งค่าเฉพาะอะไรที่จะถูกรีเซ็ตจากการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย?

   ใช้ได้กับ

   • Android 12
   • Android 11
   • Android 10
   • Android 9.0 Pie

   วิธีแก้ปัญหา

   เมื่อท่านรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย (ลบข้อมูลการเชื่อมต่อทั้งหมด) คุณสมบัติจำนวนหนึ่งจะถูกคืนสภาพไปเป็นค่าเริ่มต้น การตั้งค่าที่กระทบได้แก่ Wi-Fi® เน็ตมือถือและ Bluetooth®

   การรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย:

   • อนุญาตให้ซิงก์ข้อมูลในฉากหลัง
   • ลบการจำกัดเน็ตมือถือ
   • ลบ Wi-Fi® SSID ทั้งหมด
   • ตัดการเชื่อมต่อการแชร์เน็ตมือถือทั้งหมด
   • ลบอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ออกไป
   • ลบข้อจำกัดข้อมูลของแออปทั้งหมด
   • ตั้งโหมดการเลือกเครือข่ายเป็นอัตโนมัติ
   • ตั้งชนิดของเครือข่ายมือถือไปเป็นอันที่ดีที่สุดที่มี
   • ปิดโหมดเครื่องบิน
   • ปิด Bluetooth®
   • ปิดการโรมมิ่งข้อมูล
   • ปิดฮอตสปอตมือถือ
   • ปิด VPN
   • เปิดเน็ตมือถือ
   • เปิด Wi-Fi®

   ถ้าต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย

   1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > ขั้นสูง (Advanced) > ตัวเลือกการรีเซ็ต (Reset options) > รีเซ็ต การตั้งค่าเครือข่าย (Reset network settings)
   2. แตะที่ รีเซ็ตการตั้งค่า (RESET SETTINGS)