หมายเลข ID หัวข้อ : SX387624 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

ฉันจะปิด TalkBack อย่างไร

  หากคุณได้ยินเสียงพูดตอบรับทุกครั้งที่คุณแตะหน้าจอ คุณอาจได้เปิด TalkBack TalkBack เป็นบริการโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ติดตั้งมากับเครื่องในอุปกรณ์ Android™ จาก Google™ สำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งจะใช้เสียงพูดตอบรับเพื่ออธิบายผลของการดำเนินการ เช่น การเปิดแอป การนำทางอุปกรณ์ของคุณ อธิบายสิ่งที่คุณสัมผัสและเปิดใช้งานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือน

  Android™ 5.0, 5.1 หรือ 6.0

  การเลิกใช้งาน TalkBack

  1. ลากแถบสถานะลงด้วยสองนิ้ว
  2. แตะไอคอนการตั้งค่า (ล้อเฟือง) ที่มุมขวาบนของหน้าจอ แล้วแตะสองครั้งที่ไอคอนการตั้งค่า
  3. ใช้สองนิ้วเพื่อเลื่อนดูเมนู ค้นหาและแตะ การช่วยสำหรับการเข้าถึง แล้วแตะสองครั้งที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึง
  4. แตะ TalkBack แล้วแตะสองครั้งที่ TalkBack
  5. แตะตัวเลื่อนข้าง TalkBack หนึ่งครั้ง แล้วแตะตัวเลื่อนสองครั้ง
  6. แตะ ตกลง จากนั้นแตะสองครั้งที่ ตกลง เพื่อยืนยัน

  Android™ 4.4

  การเลิกใช้งาน TalkBack

  1. ลากแถบสถานะลงด้วยสองนิ้ว
  2. แตะ TalkBack แล้วแตะสองครั้งที่ การตั้งค่าด่วน
  3. แตะ การตั้งค่า แล้วแตะสองครั้งที่การตั้งค่า
  4. ใช้สองนิ้วเพื่อเลื่อนดูเมนู ค้นหาและแตะ การช่วยสำหรับการเข้าถึง แล้วแตะสองครั้งที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึง
  5. แตะ TalkBack แล้วแตะสองครั้งที่ TalkBack
  6. แตะตัวเลื่อนข้าง TalkBack หนึ่งครั้ง แล้วแตะตัวเลื่อนสองครั้ง
  7. แตะ ตกลง จากนั้นแตะสองครั้งที่ ตกลง เพื่อยืนยัน

  Android™ 4.1, 4.2 หรือ 4.3

  การเลิกใช้งาน TalkBack

  1. ลากแถบสถานะลงด้วยสองนิ้ว
  2. แตะ การตั้งค่า แล้วแตะสองครั้งที่ การตั้งค่า
  3. ใช้สองนิ้วเพื่อเลื่อนดูเมนู ค้นหาและแตะ การช่วยสำหรับการเข้าถึง แล้วแตะสองครั้งที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึง
  4. แตะ TalkBack แล้วแตะสองครั้งที่ TalkBack
  5. แตะตัวเลื่อนข้าง TalkBack หนึ่งครั้ง แล้วแตะตัวเลื่อนสองครั้ง
  6. แตะ ตกลง จากนั้นแตะสองครั้งที่ ตกลง เพื่อยืนยัน