หมายเลข ID หัวข้อ : 00237510 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

หน้าจอสัมผัสทำงานไม่ถูกต้อง

  หากหน้าจอสัมผัสของท่านตอบสนองไวเกินไป ทำงานเอง ไม่ตอบสนอง หรือมีความไวในการตอบสนองที่ไม่ดี มีวิธีการแก้ไขปัญหาจำนวนหนึ่งที่ท่านสามารถลองทำได้

  • ประสิทธิภาพของหน้าจอสัมผัสอาจได้รับผลกระทบจากสิ่งสกปรก ความร้อน หรือการใช้เคสปกป้องอุปกรณ์หรือฟิล์มป้องกันหน้าจอได้
   • หากท่านติดฟิล์มป้องกันหน้าจออุปกรณ์ของท่าน ให้ตรวจสอบว่าได้ติดอย่างถูกต้องและไม่มีฟองอากาศ สิ่งสกปรก หรือความชื้นอยู่ใต้ฟิล์มป้องกันหน้าจอ
   • ถอดเคสป้องกันหรือฝาปิดออกจากอุปกรณ์ของท่านเพื่อยืนยันว่าไม่ได้รบกวนหน้าจอสัมผัส
   • เช็ดหน้าจอด้วยผ้าที่สะอาดและแห้งเพื่อให้แน่ใจว่าหน้าจอสัมผัสของท่านสะอาด ตรวจสอบว่ามือและนิ้วของท่านสะอาดและแห้งก่อนใช้หน้าจอสัมผัส
   • หากอุปกรณ์ร้อนเกินไป ฟังก์ชันการสัมผัสอาจได้รับผลกระทบ ปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงแล้วลองใช้หน้าจอสัมผัสอีกครั้ง
  • ปิดอุปกรณ์ของท่านแล้วเปิดอีกครั้ง โดยการดำเนินการนี้ ท่านจะปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมดและทำให้หน่วยความจำว่าง ซึ่งบางครั้งแก้ไขปัญหาได้โดยอัตโนมัติ
  • ท่านสามารถบังคับให้อุปกรณ์ของท่านเริ่มใหม่หรือปิดเครื่องได้ในสถานการณ์ที่เครื่องหยุดการตอบสนองหรือเริ่มใหม่ตามปกติไม่ได้ ไม่มีการลบการตั้งค่าหรือข้อมูลส่วนตัวระหว่างการบังคับให้เริ่มใหม่

  การบังคับอุปกรณ์ให้เริ่มใหม่หรือปิดเครื่อง 

  วิธีเปิดอุปกรณ์ของท่าน

  • หากอุปกรณ์ของท่านสนับสนุนโหมดสวมถุงมือ ให้ตรวจสอบว่าได้ปิดท่านสมบัติดังกล่าวแล้วเมื่อท่านไม่ได้สวมถุงมือ

  วิธีปิดโหมดสวมถุงมือ

  • หากปัญหาเกิดขึ้นในขณะชาร์จอุปกรณ์ของท่าน ให้ตรวจสอบว่าท่านใช้เครื่องชาร์จและสาย USB ของแท้จาก Sony สำหรับการชาร์จอุปกรณ์ของท่านโดยเฉพาะ เครื่องชาร์จอื่นๆ อาจส่งผลกระทบเชิงลบกับฟังก์ชันการทำงานของหน้าจอสัมผัส
  • หากมีการ์ดหน่วยความจำอยู่ในอุปกรณ์ของท่าน ให้ถอดการ์ดออกและเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่ หากการถอดการ์ดหน่วยความจำแก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าการ์ด SD ของท่านอาจเสียหาย ในกรณีนี้ ท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนการ์ด SD สำหรับอุปกรณ์ของท่าน
  • ใช้เซฟโหมดเพื่อตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่ ในเซฟโหมด อุปกรณ์ของท่านจะเริ่มทำงานด้วยซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเฉพาะที่ติดตั้งไว้เมื่อท่านซื้ออุปกรณ์เท่านั้น หากประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดีขึ้นในเซฟโหมด มีแนวโน้มว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดหลังจากซื้ออุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งตัวส่งผลกระทบในเชิงลบกับอุปกรณ์ ท่านสามารถออกจากเซฟโหมดและเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่เพื่อถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ท่านสงสัยว่าเป็นสาเหตุของปัญหาได้ หากปัญหาเพิ่งเกิดขึ้นและท่านไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันใดที่เป็นสาเหตุของปัญหา ท่านสามารถเริ่มได้โดยถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดล่าสุด

  วิธีเปิดใช้โหมดปลอดภัย

  วิธีถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน (Android 11/Android 10)

  วิธีถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน (Android 9/Android 8)

  • ทำการทดสอบอย่างรวดเร็วเพื่อประเมินฟังก์ชันการทำงานของหน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์ของท่าน

  วิธีทดสอบโดยใช้ การสนับสนุน (Support)

  • อัปเดตอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงล่าสุด
  • ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลและซินโครไนซ์ข้อมูลสำคัญของท่านด้วยบัญชี Google
  • ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ Xperia Companion ในการซ่อมแซมซอฟต์แวร์เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์ของท่าน โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกจากที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์ของท่านเมื่อทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ เนื้อหาที่ท่านบันทึกไว้ในการ์ด SD ภายนอก เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ และเพลงจะไม่ถูกลบ

  วิธีสำรองข้อมูลของท่านโดยใช้คอมพิวเตอร์

  วิธีสำรองข้อมูลและซินโครไนซ์แอป การตั้งค่าโทรศัพท์ และประวัติการโทร

  วิธีซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion

  •  ตรวจสอบเพื่อดูว่าหน้าจอได้รับความเสียหายทางกายภาพใดๆ หรือไม่