หมายเลข ID หัวข้อ : 00255954 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

ฉันจะตั้งหน้าจอล็อกใน โทรศัพท์ Xperia ได้อย่างไร? ฉันจะสามารถป้องกันหรือล็อก โทรศัพท์ของฉันจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างไร?

  ถ้าต้องการเซ็ตอัปหน้าจอล็อก

  1. จากหน้าจอโฮม (Home) ให้แตะที่ไอคอน แอปพลิเคชัน (Application icon) > การตั้งค่า (Settings) > ตำแหน่งและความปลอดภัย (Location & security) > เซ็ตอัปหน้าจอล็อก (Set up screen lock)
  2. เลือกตัวเลือกและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  หมายเหตุ! เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องจดจำรูปแบบปลดล็อกหน้าจอ รหัส หรือ รหัสผ่านของท่าน ถ้าหากท่านลืมข้อมูลเหล่านี้ อาจจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลสำคัญเช่น รายชื่อผู้ติดต่อหรือข้อความได้

  การทำงานกับรูปแบบล็อกหน้าจอ

  ถ้าต้องการสร้างรูปแบบล็อกหน้าจอ 

  1. จากหน้าจอโฮม (Home) แตะที่ไอคอนแอปพลิเคชัน (Application icon)
  2. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) > ตำแหน่งและความปลอดภัย (Location & security) > เซ็ตอัปหน้าจอล็อก (Set up screen lock) > รูปแบบ (Pattern)
  3. ทำตามคำแนะนำในโทรศัพท์ของท่าน ท่านจะเลือกคำถามเพื่อความปลอดภัยที่จะใช้ในการปลดล็อก โทรศัพท์ ถ้าหากท่านลืมรูปแบบการล็อกหน้าจอของท่าน

  ถ้าต้องการปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบการปลดล็อกหน้าจอ

  1. เปิดการทำงานของหน้าจอ
  2. วาดรูปแบบปลดล็อกหน้าจอของท่าน
  3. ถ้าหากรูปแบบปลดล็อกหน้าจอที่ท่านวาดบนหน้าจอถูกปฏิเสธห้าครั้งติดกัน ท่านสามารถเลือกที่จะรอ 30 วินาที และจากนั้นลองอีกครั้ง หรือใช้วิธีตอบคำถามความปลอดภัยที่ท่านได้เลือกไว้

  ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบล็อกหน้าจอ

  1. จากหน้าจอโฮม (Home) แตะที่ไอคอนแอปพลิเคชัน (Application icon)
  2. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ตำแหน่งและความปลอดภัย (Location & security) > เปลี่ยนแปลงการล็อกหน้าจอ (Change screen lock)
  3. ทำตามคำแนะนำในโทรศัพท์ของท่าน

  ถ้าต้องการปิดการทำงานรูปแบบล็อกหน้าจอ

  1. จากหน้าจอโฮม (Home) ของท่าน แตะที่ไอคอนแอปพลิเคชัน (Application icon)
  2. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ตำแหน่งและความปลอดภัย (Location & security) > เปลี่ยนแปลงการล็อกหน้าจอ (Change screen lock)
  3. วาดรูปแบบปลดล็อกหน้าจอ
  4. แตะที่ ไม่มี (None)

  การทำงานกับรหัสพิน (PIN) ปลดล็อกหน้าจอ

  ถ้าต้องการสร้างรหัสพิน (PIN) ล็อกหน้าจอ

  1. จากหน้าจอโฮม (Home) ของท่าน แตะที่ไอคอนแอปพลิเคชัน (Application icon)
  2. หาและแตะที่   การตั้งค่า (Settings) > ตำแหน่งและความปลอดภัย (Location & security) > เซ็ตอัปหน้าจอล็อก (Set up screen lock) > รหัสพิน (PIN)
  3. ป้อนรหัสตัวเลข PIN และแตะที่ ทำต่อ (Continue)
  4. ยืนยันรหัสพิน (PIN) ของท่านและแตะที่ ตกลง (OK)

  ถ้าต้องการปิดการทำงานรหัสIN ปลดล็อกหน้าจอ

  1. จากหน้าจอโฮม (Home) ของท่าน แตะที่ไอคอนแอปพลิเคชัน (Application icon)
  2. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ตำแหน่งและความปลอดภัย (Location & security) > เปลี่ยนแปลงการล็อกหน้าจอ (Change screen lock)
  3. ป้อนรหัสพิน (PIN) ของท่านและแตะที่ ทำต่อ (Continue)
  4. แตะที่ ไม่มี (None)

  การทำงานกับรหัสผ่าน (Password) ปลดล็อกหน้าจอ

  ถ้าต้องการสร้างรหัสผ่าน (Password) ล็อกหน้าจอ

  1. จากหน้าจอโฮม (Home) ของท่าน แตะที่ไอคอนแอปพลิเคชัน (Application icon)
  2. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) > ตำแหน่งและความปลอดภัย (Location & security) > เซ็ตอัปหน้าจอล็อก (Set up screen lock) > รหัสผ่าน (Password)
  3. ใส่ รหัสผ่าน รหัสผ่านจะต้องประกอบด้วยตัวหนังสืออย่างน้อยหนึ่งตัว และจะต้องมีความยาวอย่างน้อยสี่ตัวอักษร
  4. แตะที่ ทำต่อ (CONTINUE)
  5. ยืนยันรหัสผ่านของท่านและแตะที่ ตกลง (OK)

  ถ้าต้องการปิดการทำงานรหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอ

  1. จากหน้าจอโฮม (Home) ของท่าน แตะที่ไอคอนแอปพลิเคชัน (Application icon)
  2. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ตำแหน่งและความปลอดภัย (Location & security) > เปลี่ยนแปลงการล็อกหน้าจอ (Change screen lock)
  3. ป้อนรหัสผ่านของท่านและแตะที่ ทำต่อ (Continue)
  4. แตะที่ ไม่มี (None)

  การทำงานกับการปลดล็อกด้วยใบหน้า (Face unlock) 

  จะใช้ได้ตั้งแต่ Android™ 4.0 สำหรับ โทรศัพท์ที่มีกล้องด้านหน้า

  ถ้าต้องการเซ็ตอัป คุณสมบัติการปลดล็อกด้วยใบหน้า (Face unlock)

  1. จากหน้าจอโฮม (Home) ของท่าน แตะที่ > การตั้งค่า (Settings) > ความปลอดภัย (Security) > ปลดหน้าจอ (Screen lock) 
  2. แตะที่ ปลดล็อกด้วยใบหน้า (Face unlock) จากนั้นทำตามคำแนะนำใน อุปกรณ์ของท่านเพื่อถ่ายรูปใบหน้าของท่าน 
  3. หลังจากที่ถ่ายรูปใบหน้าของท่านสำเร็จแล้ว ให้แตะที่ ทำต่อ (Continue) 
  4. เลือกวิธีการปลดล็อกสำรอง และทำตามคำแนะนำใน อุปกรณ์นั้นเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น 

  หมายเหตุ! คุณสมบัติการปลดล็อกด้วยใบหน้านี้จะมีความปลอดภัยน้อยกว่าการล็อกหน้าจอด้วยรูปแบบ รหัสพิน (PIN) หรือ รหัสผ่าน โดยที่ใครบางคนที่หน้าคล้ายกับท่านจะสามารถปลดล็อกหน้าจอ อุปกรณ์ของท่านได้  เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้ถ่ายภาพใบหน้้าของท่านในห้องที่มีแสงดีแต่ไม่สว่างมากเกินไป และถืออุปกรณ์ไว้ในระดับดวงตา 

  ถ้าต้องการปลดล็อกหน้าจอโดยใช้ คุณสมบัติการปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้า (Face unlock)

  1. เปิดการทำงานของหน้าจอ
  2. มองดูที่ อุปกรณ์ของท่านจากมุมเดียวกับที่ท่านใช้ในการถ่ายภาพใบหน้าเพื่อปลดล็อกของท่าน 

  หมายเหตุ! ถ้า คุณสมบัติการปลดล็อกด้วยใบหน้า (Face unlock) ล้มเหลวไม่ยอมรับใบหน้าของท่าน จำเป็นต้องใช้วิธีการสำรองในการวาดรูปแบบ หรือป้อนรหัสพิน (PIN) เพื่อปลดล็อกหน้าจอ 

  ถ้าต้องการปิดการทำงานการป้องกันปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้า (Face unlock)

  1. จากหน้าจอโฮม (Home) ของท่าน แตะที่ > การตั้งค่า (Settings) > ความปลอดภัย (Security) > ปลดหน้าจอ (Screen lock) 
  2. วาดรูปปลดล็อกหน้าจอหรือป้อนรหัสพิน (PIN) สำรองของท่าน. 
  3. แตะที่ ปัด (Swipe)