หมายเลข ID หัวข้อ : S500055649 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/05/2013

ข้อมูลการอัพเดตของระบบปฏิบัติการ Android 4.1.1 (Jelly Bean)

เกี่ยวกับคำสั่งที่เล่นภาพแบบสไลด์โชว์

    ภาพจะเล่นตาม หมายเลขภาพหรือ วันที่และเวลาที่ถ่ายภาพ