หมายเลข ID หัวข้อ : S500054546 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/10/2012

จะทำอะไรได้บ้าง เมื่อมีปัญหาการเชื่อมต่อของ Wi-Fi เกิดขึ้นใน "WALKMAN" นี้ ?

จะทำอะไรได้บ้าง เมื่อมีปัญหาการเชื่อมต่อของ Wi-Fi เกิดขึ้นใน "WALKMAN" นี้

  แอพ Wi-Fi checker จะทำให้ท่านตรวจสอบการเชื่อมต่อของ "WALKMAN" ของท่านเมื่อมีปัญหาการเชื่อมต่อเกิดขึ้น

  จากหน้าจอ Home  แตะที่ AppsWi-Fi checkerTest.

  การทดสอบการเชื่อมต่อจะเริ่มทำงาน รายการต่าง ๆ จะได้รับการตรวจสอบต่อเนื่องกัน และสาเหตุที่สันนิษฐาน และการแก้ไขต่าง ๆ จะได้รับการแสดงขึ้นมา

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าท่านแตะที่ปุ่ม Menu แล้วที่ปุ่ม Settings  ท่านสามารถที่จะแสดงหน้าจอการปรับตั้งต่าง ๆ สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ขึ้นมาได้  แตะที่ปุ่ม Back เพื่อกลับออกจากหน้าจอการปรับตั้งต่าง ๆ นั้น  ถ้าท่านแตะที่ปุ่ม Home ที่หน้าจอ  การปรับตั้งต่าง ๆ เพื่อทำการแสดงหน้าจอ Home  หน้าจอการปรับตั้งต่าง ๆ จะปรากฎขึ้นมา เมื่อท่านเริ่มตัว Wi-Fi checker ในครั้งต่อไป
  • ถ้าการเชื่อมต่อของ Wi-Fi จะต้องมี หมายเลขแอดเดรส MAC ของอุปกรณ์  ท่านสามารถทำการตรวจสอบหมาย หมายเลขแอดเดรส MAC ของเครื่อง “WALKMAN” ของท่านได้ หรือที่รายละเอียดต่าง ๆ ของ Wi-Fi โดยการแตะที่ปุ่ม Menu เมื่ออยู่ใน Wi-Fi settings และแทป Advanced
  • กรุณาติดต่อกับผู้ผลิตของอุปกรณ์ Wi-Fi device ของท่าน สำหรับหารายละเอียด เช่น วิธีการตั้งให้เป็นจุดแอ็คเซสพอยท์