หมายเลข ID หัวข้อ : S500054627 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2012

Windows Update คืออะไร ?

Windows Update คืออะไร ?

  Windows Update เป็นยูติลิตี้ที่สร้างขึ้นมาโดย Microsoft ที่จะอนุญาตให้ระบบปฏิบัติการทำการรับซอฟต์แวร์อัพเดตเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ บางอย่างได้

  ด้านล่างนี้ เป็นขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทำการตรวจสอบการอัพเดต:
  1. หน้าจอเปิดเมนู Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้บนมุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ Change PC settings
    
  4. เลือกที่ Windows Update.
    
  5. เลือกที่ Check for updates now.