หมายเลข ID หัวข้อ : S500054564 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2012

อะไรคือ SmartScreen และมีตัวเลือกอะไรบ้างใน Windows 8

อะไรคือ SmartScreen และมีตัวเลือกอะไรบ้างใน Windows 8

  SmartScreen Filter ถูกออกแบบให้ทำการเตือนกับท่าน ถ้าหากเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเข้าไปมีการปลอมแปลงว่า เป็นเว็บไซต์อื่น หรือมีส่วนที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

  การเปิด SmartScreen Filter:

  1. เปิด Internet Explorer desktop ขึ้นมา
  2. กดที่คีย์ ALT 
  3. คลิกที่ Tools
  4. เลือกที่ SmartScreen Filter.
  5. เลือกที่ Turn on SmartScreen Filter.  

  การรายงานว่า เว็บไซต์นั้นไม่ปลอดภัย:

  1. เปิด Internet Explorer desktop ขึ้นมา
  2. กดที่คีย์ ALT 
  3. คลิกที่ Tools.
  4. เลือกที่ SmartScreen Filter.
  5. เลือกที่ Check this website.
  6. เลือกที่ OK.
  7. ผลลัพธ์จะแสดงว่า เว็บไซต์นั้นปลอดภัยหรือไม่
    

  การรายงานว่า เว็บไซต์นั้นไม่ปลอดภัย:

  1. เปิด Internet Explorer desktop ขึ้นมา
  2. กดที่คีย์ ALT 
  3. คลิกที่ Tools
  4. เลือกที่ SmartScreen Filter.
  5. เลือกที่ Report unsafe website.
    
  6. ให้ป้อนข้อมูลที่ต้องการและเลือกที่ Submit.