หมายเลข ID หัวข้อ : S500054564 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2012

อะไรคือ SmartScreen และมีตัวเลือกอะไรบ้างใน Windows 8

อะไรคือ SmartScreen และมีตัวเลือกอะไรบ้างใน Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

SmartScreen Filter ถูกออกแบบให้ทำการเตือนกับท่าน ถ้าหากเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเข้าไปมีการปลอมแปลงว่า เป็นเว็บไซต์อื่น หรือมีส่วนที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

การเปิด SmartScreen Filter:

 1. เปิด Internet Explorer desktop ขึ้นมา
 2. กดที่คีย์ ALT 
 3. คลิกที่ Tools
 4. เลือกที่ SmartScreen Filter.
 5. เลือกที่ Turn on SmartScreen Filter.  

การรายงานว่า เว็บไซต์นั้นไม่ปลอดภัย:

 1. เปิด Internet Explorer desktop ขึ้นมา
 2. กดที่คีย์ ALT 
 3. คลิกที่ Tools.
 4. เลือกที่ SmartScreen Filter.
 5. เลือกที่ Check this website.
 6. เลือกที่ OK.
 7. ผลลัพธ์จะแสดงว่า เว็บไซต์นั้นปลอดภัยหรือไม่
   

การรายงานว่า เว็บไซต์นั้นไม่ปลอดภัย:

 1. เปิด Internet Explorer desktop ขึ้นมา
 2. กดที่คีย์ ALT 
 3. คลิกที่ Tools
 4. เลือกที่ SmartScreen Filter.
 5. เลือกที่ Report unsafe website.
   
 6. ให้ป้อนข้อมูลที่ต้องการและเลือกที่ Submit.