หมายเลข ID หัวข้อ : 00131925 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเซ็ตอัพและใช้ฟีเจอร์ File History เพื่อทำการแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ.

  ฟีเจอร์ File History ที่อยู่ภายในระบบปฏิบิติการจะเป็นวิธีการง่าย ๆ ในการแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของท่าน โดยการเก็บสำเนาของไฟล์เหล่านั้นไว้ที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกที่ระบุไว้. วิธีการนี้จะทำให้ท่านสามารถหาไฟล์ต่าง ๆ เหล่านี้คืนได้ ถ้าหากมีการสูญหายหรือเสียหายไป.

  สำคัญ: อุปกรณ์จัดเก็บภายนอกจะต้องเชื่อมต่อไว้ก่อนที่จะทำการเปิดใช้การทำงานและใช้ฟีเจอร์ File History.

  1. กด Windows Logo + X ผสมกันบนคีย์บอร์ด และ จากรายการ คลิกที่ Control Panel.

   Image

   หมายเหตุ: เนื่องจาก Control Panel นี้ เป็นแอพพลิเคชั่นของ Windows Desktop แบบดั้งเดิม, ถ้าหากท่านยังไม่ได้อยู่ที่หน้าจอนี้, หน้จอจะเปลี่ยนไปเป็นหน้า Desktop และหน้าต่าง Control Panel จะเปิดขึ้นมา.

  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, คลิกที่ System and Security.
  3. ในหน้าต่างของ System and Security, คลิกที่ File History.
  4. ในหน้าต่างของ File History, คลิกที่ปุ่ม Turn on. Image
  5. เมื่อ File History เปิดขึ้นมา, คลิกที่ Advance settings. Image
  6. ในหน้าจอของ Advance settings, ให้คลิกเพื่อทำการระบุว่า ท่านต้องการทำการเก็บบันทึกสำเนาไฟล์ต่าง ๆ ของท่านบ่อยแค่ไหน, และจะเก็บสำเนาต่าง ๆ ที่บันทึกไว้นานเท่าใด.
   Image