หมายเลข ID หัวข้อ : S500054478 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2012

วิธีการตั้งค่าให้ Keyboard Input

วิธีการตั้งค่าให้ Keyboard Input

  1. เปิด Search charm ขี้นมาโดยการกดที่ คีย์ <windows> + C
  2. เลือกที่ Control Panel.
  3. เลือกที่ Change input methods ที่อยู่ในหมวดของ Clock, Language, และ Region
  4. เลือกที่ Options.
  5. เลือกที่ Add an input method.
  6. เลือกอินพุทที่ต้องการแล้วเลือกที่ Add 
  7. เลือกที่ Save.