หมายเลข ID หัวข้อ : S500053831 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/02/2012

จะสามารถทำการเล่นเพลงหรือใช้แอพพลิเคชั่นเมื่อเครื่องนี้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ ?

การเล่นเพลงหรือใช้แอพพลิเคชั่นเมื่อเครื่องนี้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โดยการดำเนินการต่าง ๆ ต่อไปนี้ ท่านสามารถใช้ Walkman® นี้ได้ในขณะที่ทำการชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทำได้สำเร็จแล้ว ให้แตะที่ Turn off USB storage หรือลากที่ Status Bar ในหน้าจอ Home เปิด Notification Panel ขึ้นมาและเลือกที่ Turn off USB storage.

หมายเหตุ: เมื่อสถานะของการเชื่อมต่อของ USB เป็น ON  ท่านจะไม่สามารถทำการเล่นคอนเทนท์ต่าง ๆ ได้