หมายเลข ID หัวข้อ : S500050731 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/06/2011

การใช้คุณสมบัติของ Windows Easy Transfer เพื่อโอนไฟล์และกำหนดคุณสมบัติทำอย่างไร ?

การใช้คุณสมบัติของ Windows Easy Transfer เพื่อโอนไฟล์และกำหนดคุณสมบัติ

  Windows Easy Transfer เป็นคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการที่ออกแบบเพื่อช่วยย้ายข้อมูลที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เก่ากว่าไปยังคอมพิวเตอร์ Windows 7 ใหม่ เมื่อการโอนไฟล์เสร็จสมบูรณ์ จะมีรายงานแสดงข้อมูลที่ถูกโอน และรายการโปรแกรมที่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ใหม่ คอมพิวเตอร์ใหม่จะประกอบด้วยไฟล์, โฟลเดอร์ และการกำหนดค่าโปรแกรมเดิมของผู้ใช้ Windows Easy Transfer สามารถโอนข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:

  User Accounts
  เอกสาร
  เพลง
  รูปภาพ
  อีเมล์
  เว็บไซต์ที่ใช้บ่อย
  การกำหนดค่าโปรแกรม
   
  สิ่งสำคัญ:

  The Windows Easy Transfer utility ไม่สามารถใช้โอนไฟล์ และค่าที่กำหนดจากระบบปฏิบัติการ 64 บิท ไปยังระบบปฏิบัติการ 32 บิท
  สำหรับจุดประสงค์ของวิธีการนี้ เราจะสมมติให้คอมพิวเตอร์ซึ่งโอนข้อมูลไปยังระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง Window 7 (คอมพิวเตอร์ใหม่) และคอมพิวเตอร์ซึ่งโอนข้อมูลมาเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการเก่ากว่า (คอมพิวเตอร์เก่า)
  The Windows Easy Transfer utility สามารถใช้ในการสำรองข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ก่อนทำการอัพเกรดหรือล้างข้อมูลเพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 แล้วเรียกคืนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ภายหลังติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 แล้ว

  ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์เก่าถือว่า เป็นคอมพิวเตอร์ก่อนการอัพเกรดเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 7 และคอมพิวเตอร์ใหม่ถือว่า เป็นคอมพิวเตอร์หลังทำการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows 7 แล้ว ผู้ใช้จะต้องเลือกในการสำรองข้อมูลลง ฮาร์ดดิสก์ภายนอก หรือ USB flash drive ในกรณีนี้
  The Windows Easy Transfer utility ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เก่า ต่อไปนี้เป็นวิธีการรวมถึงขั้นตอนในการติดตั้งนี้ แต่สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด และติดตั้ง Windows Easy Transfer utility จากเว็บไซต์ Microsoft
  1. บนคอมพิวเตอร์ใหม่ คลิกปุ่ม Start คลิก All Programs คลิก Accessories คลิก System Tools และหลังจากนั้นคลิก Windows Easy Transfer.
  หมายเหตุ: ถ้าจอภาพแสดงข้อความบอกให้ใส่ administrator password หรือ User Account Control ให้พิมพ์ password ที่ถูกต้อง หรือคลิก Yes.

  2. ในหน้าต่าง Windows Easy Transfer คลิกปุ่ม Next.
  3. ในหน้าต่างWhat do you want to use to transfer items to you new computer คลิกเลือกวิธีการโอนที่ต้องการ:
  An Easy Transfer cable 
  หมายเหตุ: สายเคเบิล Easy Transfer ถูกออกแบบโดยเฉพาะเป็นสายเคเบิล USB สำหรับใช้กับซอฟต์แวร์ Windows Easy Transfer สายเคเบิลสามารถสั่งซื้อจากเว็บไซต์ หรือตัวแทนจำหน่ายอุปกรคอมพิวเตอร์

  เครือข่าย 
  หมายเหตุ: ในการโอนไฟล์ และการกำหนดค่าโดยใช้เครือข่าย เครือข่ายต้องพร้อม และผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ในการจัดการไฟล์และการโอนไฟล์

  ฮาร์ดดิสก์แบบภายนอก หรือ USB flash drive 
  หมายเหตุ: วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และสะดวกที่สุดในการโอนไฟล์