หมายเลข ID หัวข้อ : S500050724 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/02/2011

เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ Windows 7 ที่สามารถใช้ได้มีจำนวนเท่าไร และอะไรคือความแตกต่างระหว่าง editions ต่างกัน ?

ระบบปฏิบัติการ Versions of Windows 7 ที่สามารถใช้ได้ และความแตกต่างระหว่าง editions ต่างกัน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ระบบปฏิบัติการ Windows 7 มี 6 editions ความแตกต่างของแต่ละเวอร์ชั่นมีดังนี้:

หมายเหตุ: แต่ละเวอร์ชั่นรวมคุณสมบัติของเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าไว้ และเพิ่มเติมคุณสมบัติเข้าไป ด้านล่างเป็นรายการแต่ละเวอร์ชั่นจากต่ำสุดไปหาสูงสุด


ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Starter: ออกแบบให้ใช้งานง่าย
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Home Basic : ออกแบบให้ใช้งานง่ายและรวมคุณสมบัติที่มากกว่าไว้
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Home Premium : ออกแบบสำหรับคอมพิวเตอร์ในบ้าน และรวมการทำงานแบบมัลติมีเดียไว้หลากหลาย
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional : ออกแบบสำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงาน รวมคุณสมบัติด้านเครือข่ายที่สูงขึ้น
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Enterprise : ออกแบบสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Ultimate : เป็นรุ่นที่รวมการใช้เอนกประสงค์ และมีประสิทธิภาพที่สุด

หมายเหตุ:

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่นสามารถดูได้ที่ Microsoft Web site คุณสมบัติบางอย่างจำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ติดตั้งบนเครื่อง เช่น TV tuner card สำหรับชมโทรทัศน์ด้วย Media Center