หมายเลข ID หัวข้อ : 00073742 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/11/2014

มาตรฐานการวัด JEITA สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 คืออะไร?

  เรื่อง มาตรฐานการตรวจวัด JEITA.


  การเตรียมพร้อม

  1. เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ของท่านเข้ากับแหล่งจ่ายกำลังงานไฟ AC.
  2. ทำการคืนสภาพ (Recover) เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ของท่าน.
  3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ของท่านขึ้นมา.
  4. แสดงหน้าจอ Start ออกมาและเลือกไปที่ แผ่นไทล์ Desktop หรือกดที่ (คีย์ Windows + D).
  5. ทำการลบไอคอนต่าง ๆ ทั้งหมดบนหน้าเดสทอป ยกเว้น ถังขยะ.
  6. ทำการปิดไฟแสดงสถานะของ Caps Lock, Num Lock และ Scroll Lock ที่อยู่บนคีย์บอร์ดของท่าน. ถ้าหากท่านใช้คีย์บอร์ดแบบไร้สาย, การดำเนินการปิดไฟเหล่านี้ก็ไม่จำเป็น.

  ยกเลิกการ OPTIMIZATION ของไดร์ฟ

  1. เปิด File Explorer ขึ้นมาและเลือกไปที่ Local Disk (C:) และคลิกขวาที่ Properties.
  2. เลือกที่แทป Tool.
  3. เลือก Optimization.
  4. เลือก Changing setting.
  5. นำเครื่องหมายเลือกออกจาก Notify me if three consecutive scheduled runs are missed.
  6. นำเครื่องหมายเลือกออกจาก Run on a schedule (recommended).
  7. เลือก OK.
  8. ปิดหน้าต่างทั้งหมดที่อยู่บนหน้าเดสทอป.

  การปรับตั้งต่าง ๆ ของ VAIO CONTROL CENTER (กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป ถ้าหากรายการนี้ไม่มี)

  1. เริ่มการทำงานของ VAIO Control Center และทำการตั้งค่าดังต่อไปนี้.
  2. ไปที่ Power and BatteryPower Plan → เลือก Power saver.
  3. ไปที่ Power and BatteryCooling and Performance → เลือก Silence.
   กรุณาทำการเลือกที่ Silence ทั้งใน STAMINA และ SPEED ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ของท่านมีสวิทช์ให้เลือกสมรรถนะอยู่.
  4. ไปที่ Power and BatteryPower Saving → Set the display refresh rate when running on battery → เลือก 40Hz.
  5. ไปที่ Mouse and KeyboardKeyboard Backlight → Set the keyboard backlight action when running on battery → เลือก Do not turn on.
  6. ไปที่ Image QualityDisplay Brightness → Set whether to sense the brightness and automatically adjust the display brightness accordingly → เลือก Off.
  7. ไปที่ Image QualityDisplay Color Mode → เลือก Off.
  8. ไปที่ Image QualityMobile BRAVIA Engine 2 → เลือก Off.
  9. ไปที่ Sound Quality → Sound Effects → Set the sound effect to use → เลือก None
   (ถ้าหากท่านไม่สามารถเลือก None.)
  10. ไปที่ HardwareRapid Wake → เลือก Off.
  11. ไปที่ OtherSend Usage Data → เลือก Off
  12. ปิดหน้าต่างทั้งหมดบนหน้าเดสทอป.

  การปรับตั้งต่าง ๆ ของ CONTROL PANEL (กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป ถ้าหากรายการนี้ไม่มี)

  1. ไปที่ Control Panel.
  2. เลือก Large icon หรือ Small icon จาก View.
  3. เลือก User accountsChange User Account Control settings.
   1. เลื่อนแถบเลื่อน (slide bar) ไปที่ Never notify.
   2. คลิก OK.
   3. คลิก Control Panel Home.
  4. เลือก Action CenterChange Action Center Settings.
   1. ยกเลิกการเลือกที่ All enable item
   2. ไปที่ Customer Experience Improvement Program settings.
   3. เลือก No, I don't want to participate in the program
   4. คลิก Save Changes
   5. คลิก OK.
   6. คลิก Control Panel Home
  5. เลือก SystemAdvanced system settings → แทป AdvancedPerformance: Settings.
   1. คลิก Adjust for best performance.
   2. คลิก OK.
   3. เลือกแทป Remote.
    1. ยกเลิกการเลือกที่ Allow Remote Assistance connections to this computer.
    2. คลิก OK.
    3. คลิก Windows Experoence Index หรือ System rating is not availableRe-run the assessment หรือ Rate this computer
    4. คลิก Control Panel Home.
  6. เลือก Windows FirewallTurn Windows Firewall on or off.
   1. ใส่เครื่องหมายเลือกที่ Turn off windows firewall (not recommended) ของ Private network setting.
   2. ใส่เครื่องหมายเลือกที่ Turn off windows firewall (not recommended) ของ Public network setting.
   3. คลิก OK.
   4. คลิก Control Panel Home.
  7. เลือก TroubleshootingChange settings.
   1. เลือก Off ของ Computer Maintenance.
   2. ยกเลิกการเลือกที่ Allow troubleshooting to begin immediately when started
   3. คลิก OK.
   4. คลิก Control Panel Home.
  8. เลือก Power OptionsPower saver.
  9. ไปที่ Change plan settings: Power saver.
   1. Dim the Display → On battery : Never
   2. Turn off the displayOn battery : Never.
   3. Adjust plan brightnessOn battery : Never.
   4. คลิก Save changes.
  10. เลือก Power saver.
  11. ไปที่ Change plan settingsChange advanced power settings.
   1. ไปที่ HarddiskTurn off hard disk afterOn battery : 1 นาที.
   2. ไปที่ Desktop background settingsSlide showOn battery : Paused.
   3. ไปที่ Sleep.
    1. Sleep afterOn battery : Never.
    2. Hibernate afterOn battery : Never.
    3. Allow wake timersOn battery : Disable.
   4. ไปที่ USB settingsUSB selective suspend settingOn battery : Enabled.
   5. ไปที่ Intel® Graphics SettingsIntel® Graphics Power PlanOn battery : Maximum Battery Life.
   6. ไปที่ Processor power management.
    1. ไปที่ Minimum processor stateOn battery : 0%.
    2. ไปที่ Maximum processor stateOn battery : 0%.
   7. ไปที่ Display.
    1. Dim display after → On battery : 0 นาที
    2. Turn off display afterOn battery : Never.
   8. ไปที่ Multimedia settingsWhen playing videoOn battery : Optimize power savings.
   9. ไปที่ Battery.
    1. Critical battery actionOn battery : Shut down.
    2. Low battery levelOn battery : 0%. คลิก Yes เมื่อมีข้อความเตือนแสดงออกมา.
    3. Critical battery levelOn battery : 100%. คลิก Yes เมื่อมีข้อความเตือนแสดงออกมา.
    4. Low battery notificationOn battery : Off.
    5. Low battery actionOn battery : Do nothing.
    6. Reserve battery levelOn battery : 0%.
  12. คลิก OK.
  13. เลือก Language.
   1. ยืนยันเฉพาะ English ในรายชื่อภาษา.
   2. ลบรายการออก ถ้าหากมีภาษาอื่นอยู่ด้วย.
   3. กรุณาเพิ่ม English เข้าไปจาก Add a language ถ้าหากไม่มี English อยู่.
  14. เลือกที่ไอคอนของ Notification Area.
  15. ไปที่ Turn system icons on or off.
   1. Input indicator : off.
   2. คลิก OK.
   3. ใส่เครื่องหมายเลือกที่ Always show all icons and notifications on the taskbar.
   4. คลิก OK.
  16. ปิดหน้าต่างทั้งหมด.

  การปรับตั้งต่าง ๆ ของ WINDOWS MEDIA PLAYER

  1. เมื่อการทำงานของ Windows Media Player และทำการปรับตั้งค่าการปรับตั้งเริ่มต้น (initial setting) ดังต่อไปนี้.
  2. เลือก Windows Media PlayerCustom SettingsNext.
  3. ยกเลิกการเลือกรายการต่อไปนี้ทั้งหมด, และคลิก Next.
   1. แสดงรายละเอียดของสื่อจากอินเตอร์เน็ต.
   2. อัพเดตไฟล์เพลงโดยการดึงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต.
   3. ทำการดาวน์โหลดสิทธิ์ในการใช้โดยอัตโนมัติเมื่อฉันเล่นหรือซิงค์ไฟล์นั้น.
   4. ส่ง Player ID ที่เป็นของเฉพาะเครื่องไปให้กับผู้ให้บริการคอนเทนท์.
   5. ฉันต้องการจะช่วยให้ซอฟต์แวร์และบริการของ Microsoft ดียิ่งขึ้นโดยการส่ง Player usage data ไปให้กับ Microsoft.
    • Music
    • Pictures
    • Video
    • Playlists
   6. ใส่เครื่องหมายเลือกที่ Make Windows Media Player the default music and video player, และคลิก Finish.
   7. การแสดงของ Windows Media Player จะเปลี่ยนไปเป็นโหมด skin โดยกดที่ Ctrl+2.
  4. ปิดหน้าต่างทั้งหมด.

  SYSTEM CONFIGURATION SETTINGS

  1. กดที่คีย์ Win + R.
   1. ป้อนข้อความ msconfig เข้าไปใน Run.
   2. คลิก OK.
   3. System configuration จะเริ่มต้นการทำงาน.
   4. แทป Startup → คลิก Open Task Manager.
   5. ทำการปิดรายการต่าง ๆ ทั้งหมดที่แสดงอยู่. เลือกทีละรายการทางด้านล่างขวาเพื่อทำการ Disable all.
   6. คลิก OK.
   7. ปิดหน้าต่างของ Task Manager.
  2. คลิกที่แทปของ Services.
  3. เลือก Hide all Microsoft services → คลิก Disable all.
  4. ยกเลิกการเลือก Hide all Microsoft services → ยกเลิกการเลือกรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้.
   * รายการที่ไม่มีในการปรับตั้ง ไม่จำเป็นต้องดำเนินการ.
   • Background Inteligent Transfer Service
   • Bluetooth Support Service
   • Cryptographic Services
   • DHCP Client
   • Diagnostic Policy Service
   • Diagnostic Service Host
   • IP Helper
   • Network Connections
   • Network List Service
   • Network Location Awareness
   • Network Store Interface Service
   • Print Spooler
   • Security Accounts Manager
   • Security Center
   • Server
   • Shell Hardware Detection
   • Superfetch
   • TCP/IP NetBIOS Helper
   • Windows Defender Service
   • Windows Event Log
   • Windows Firewall
   • Windows Management Instrumentation
   • Windows Search
   • Windows Time
   • Windows Update
   • WLAN AutoConfig
   • Workstation
   • WWAN AutoConfig
  5. คลิก OK.
  6. คลิก Restart.
  7. หลังจากที่รีบูตหน้าจอจะเริ่มแสดงขึ้นมา.
  8. คลิกที่ Desktop เพื่อให้แสดงหน้าเดสทอป.

  VAIO GATE SETTING (การปรับตั้งนี้ไม่จำเป็นต้องทำ)

  1. คลิก VAIO Gate (ด้านล่างซ้ายของหน้าเดสทอป)
  2. คลิก Settings (ToolBox icon).
  3. Load at startup จะสลับไปที่ No.
  4. คลิก Quit

  TASKBAR / DESKTOP SETTINGS
  *เมื่อไม่มีรายการนั้นอยู่, การปรับตั้งนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำ.

  1. คลิกขวาที่ Taskbar.
  2. คลิก Properties.
  3. ใส่เครื่องหมายเลือกที่ Auto-hide taskbar.
  4. คลิก OK.
  5. คลิกขวาที่ Desktop.
  6. คลิก View.
  7. ยกเลิกการเลือกที่ Show desktop icons.
  8. คลิก OK.
  9. คลิกขวาที่ Desktop.
  10. คลิก Graphics Properties....
  11. ใส่เครื่องหมายเลือกที่ Advanced Mode และคลิก OK
  12. คลิก Power.
  13. On battery จะได้รับการเลือกจาก Power Source.
  14. ยกเลิกการเลือกที่ Display Power Saving Technology
  15. คลิก OK.
  16. เมื่อมีข้อความแสดงขึ้นมา, ให้คลิก OK.
  17. คลิกขวาที่ Desktop
  18. คลิก Personalize - Desktop Background
  19. เลือก Sony จาก Picture location
  20. เลือก VAIO Long Battery Life Wallpaper XXXX x YYYY*
   *XXXX x YYYY คือความละเอียดของหน้าจอ.
  21. คลิก Save changes
  22. คลิก Screen Saver.
  23. เลือกไปที่ (None) จาก Screen Saver.
  24. คลิก OK.
  25. คลิกขวาไปที่ Program icons* (Internet Explore, File Explorer,ฯลฯ...).
   *ถ้าหากรายการนั้นไม่มีอยู่, การปรับตั้งนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำ.
  26. คลิก Unpin โปรแกรมนี้จากแถบงาน.
  27. การดำเนินการข้างต้นใช้ได้กับไอคอนของโปรแกรมทั้งหมด.

  AUDIO SETTINGS
  *ถ้าหากรายการนั้นไม่มีอยู่, การปรับตั้งนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำ.

  1. คลิกขวาที่ไอคอน Speaker *อยู่ทางด้านขวาของแถบงาน.
  2. คลิก Sounds → แทป Playback.
  3. เลือก Speaker/HP และคลิก Properties.
  4. คลิกที่แทป Levels.
  5. การปิดลำโพงทั้งหมด@ *ให้คลิกที่ไอคอน Speaker.
  6. คลิก OK.
  7. คลิกที่แทป Recording.
  8. เลือก Microphone และคลิก Properties.
  9. คลิกที่แทป Levels.
  10. การปิดไมโครโฟนทั้งหมด@ *ให้คลิกที่ไอคอนของ Speaker.
  11. คลิก OK.

  WIRELESS SETTINGS

  1. คลิก Charm → Settings → ไอคอนของ wireless.
  2. โหมด Airplane จะอยู่ที่ On

  DEVICE MANAGER SETTINGS (มี chipset ของ Intel อยู่)

  1. กดที่คีย์ Win และคีย์ R. ป้อนคำว่า devmgmt.msc เข้าไป, และคลิกที่ OK. Device Manager จะเปิดขึ้นมา.
  2. คลิก View → เลือก Devices by connection.
  3. เปิดอุปกรณ์ทั้งหมดที่มี (*) ในตารางต่อไปนี้.
  4. ตั้ง Disable จาก DEVICE ของระดับขั้นที่ต่ำกว่าให้กับ DEVICE ที่มีระดับขั้นสูงกว่า.
   • ACPI x64-based PC
    • Microsoft ACPI-Compliant System.
     • PCI bus
      • (*) High Definition Audio Controller
      • (*) Intel® 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1E10
      • (*) Intel® 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 1E12
      • (*) Intel® 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 1E14
      • (*) Intel® 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D
      • (*) Intel® 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26
      • (*) Intel® Management Engine Interface
      • (*) Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller
   • (*) Composite Bus Enumerator
   • (*) Lightweight Sensors Root Enumerator
   • (*) Microsoft System Management BIOS Driver
   • (*) Microsoft Virtual Drive Enumerator
   • (*) Qualcomm Atheros Bluetooth Bus
   • (*) UMBus Root Bus Enumerator
  5. คลิกขวา device of target, และเลือก Disable. Disabling this device will cause it to stop functioning... แสดงขึ้นมา.
  6. คลิก YesDownward arrow mark จะแสดงขึ้นมา.
  7. การปรับตั้งของอุปกรณ์ที่ไม่มีแสดงอยู่ ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ.
  8. ถ้ามีการสั่งให้ทำการรีสตาร์ทเครื่อง เมื่อทำการตั้ง Disable ให้คลิก No.
  9. ในรุ่นที่ใช้คีย์บอร์ดแบบไร้สายและเมาส์แบบไร้สาย, Disable จะไม่ได้ตั้งให้กับ HID Keyboard Device และ HID-compliant mouse และ Disable จะไม่ได้ตั้งให้กับ USB controller Device.
  10. ปิดหน้าต่างของ DeviceManager.

  DEVICE MANAGER SETTINGS (ที่มี chipset ของ AMD A68M FCH อยู่ด้วย)

  1. กดที่คีย์ Win และคีย์ R. ป้อนคำว่า devmgmt.msc เข้าไป, และคลิก OK. Device Manager จะเปิดขึ้นมา.
  2. คลิก View → เลือก Devices by connection.
  3. เปิดอุปกรณ์ทั้งหมดที่มี (*) ในตารางต่อไปนี้.
  4. ตั้ง Disable จาก DEVICE ของระดับขั้นที่ต่ำกว่าให้กับ DEVICE ที่มีระดับขั้นสูงกว่า.
   • ACPI x64-based PC
    • Microsoft ACPI-Compliant System.
     • PCI Express Root Complex
      • (*) AMD USB 3.0 eXtensible Host Controller
      • (*) High Definition Audio Controller
      • (*) High Definition Audio Controller
      • (*) PCI Express standard Root Port
      • (*) PCI Express standard Root Port
      • (*) PCI Express standard Root Port
      • (*) PCI standard ISA bridge
      • (*) Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
      • (*) Standard OpenHCD USB Host Controller
    • (*) Composite Bus Enumerator
    • (*) Microsoft System Management BIOS Driver
    • (*) Microsoft Virtual Drive Enumerator
    • (*) Qualcomm Atheros Bluetooth Bus
    • (*) UMBus Root Bus Enumerator
  5. คลิกขวาที่ device of target, และเลือก Disable. Disabling this device will cause it to stop functioning... จะแสดงขึ้นมา.
  6. คลิก YesDownward arrow mark จะแสดงขึ้นมา.
  7. การปรับตั้งของอุปกรณ์ที่ไม่มีแสดงอยู่ ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ.
  8. ถ้ามีการสั่งให้ทำการรีสตาร์ทเครื่อง เมื่อทำการตั้ง Disable ให้คลิก No.
  9. ในรุ่นที่ใช้คีย์บอร์ดแบบไร้สายและเมาส์แบบไร้สาย, Disable จะไม่มีการตั้งให้กับ HID Keyboard Device and HID-compliant mouse และ Disable จะไม่มีการตั้งให้กับ USB controller Device.
  10. ปิดหน้าต่างของ DeviceManager.

  การตั้งค่าสำหรับ JEITA A และ B


  JEITA Measuring Method a:

  1. เปิด Display Brightness.
  2. Case of Full HD (1920 x 1080) LCD Model
   เปลี่ยนระดับความสว่างให้เป็น 1 ด้วย คีย์ Fn + F5 หรือ F6.
  3. Case of HD LCD (1366 x 768) Model
   เปลี่ยนระดับความสว่างให้เป็น 3 ด้วย คีย์ Fn + F5 หรือ F6.

  JEITA Measuring Method b:

  1. เปลี่ยนระดับความสว่างให้เป็น 0 ด้วย คีย์ Fn + F5 หรือ F6.