หมายเลข ID หัวข้อ : S500050525 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/07/2011

วิธีกู้คืนข้อมูลใน Windows 7 ?

วิธีกู้คืนข้อมูลใน Windows 7

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

1. เชื่อมต่อไดร์ฟภายนอก หรือ ใส่แผ่นดิสก์ที่สามารถเขียนได้เข้าไป แล้วคลิกที่ Start และคลิก Control Panel
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
2. ใน Control Panel ที่อยู่ใน System and Security คลิกที่ Backup your computer
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
3. ถ้าหากฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟภายนอก ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ในระหว่างการกู้คืนข้อมูล จะมีความผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้น
หมายเหตุ: ให้เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟภายนอกเข้าไป ถ้าหากยังไม่ได้เชื่อมต่อ
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
4. เลือกที่ Restore my files
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
5. หน้าต่างนี้จะพร็อมพ์ให้ผู้ใช้ทำการหาข้อมูลที่ทำการคืนเข้ามา ให้คลิกที่ Browse for folders
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
6. คลิกที่ข้อมูลที่ระบุเพื่อทำการกู้คืนข้อมูล และคลิกที่ Add folder
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
7. เมื่อ Data folder ถูกเพิ่มเข้ามาแล้ว ให้คลิก Next
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
8. หน้าต่างนี้จะให้ผู้ใช้กำหนดตำแหน่งที่จะทำการกู้คืนข้อมูลเข้าไป
หมายเหตุ: In the original location จะทำการกู้คืนข้อมูลไปยังตำแหน่งดั้งเดิมของข้อมูลนั้น ไม่เช่นนั้นให้เลือกที่ In the following location: แล้วคลิกที่ Browse
  https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
9. ถ้าหากมีไฟล์ที่ชื่อเดียวกันอยู่แล้ว จะมีข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้นมา
หมายเหตุ: ให้เลือกตัวเลือกที่ให้มาหนึ่งตัวเลือก
   https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
10. การกู้คืนข้อมูลจะดำเนินต่อไป
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
11. คลิกที่ Finish เมื่อการกู้คืนข้อมูลทำเสร็จ 
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png