หมายเลข ID หัวข้อ : 00200173 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

จะโอนถ่ายวิดีโอ/รูปภาพ/Podcasts ไปให้กับเครื่อง Walkman โดยใช้ Content Transfer ได้อย่างไร?

วิธีการโอนถ่ายวิดีโอ/รูปภาพ/Podcasts ไปให้กับเครื่อง Walkman โดยใช้ Content Transfer.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถทำการโอนถ่าย วิดีโอ/ รูปภาพ / Podcasts ได้โดยการลากและวางไฟล์ที่ต้องการและไฟล์ที่ใช้งานด้วยกันได้จาก Windows Explorer ไปให้กับ Content Transfer.

 1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นนั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยใช้สาย USB(จัดมาให้). เสียบขั้วต่อของสาย USB เข้าไปในเครื่องเล่น โดยให้เครื่องหมาย หันหน้าขึ้น. Content Transfer จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ.
  • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการตั้งค่าการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติและการใช้งานทั่่วไปของ Content Transfer, ให้อ้างอิงกับ Help ของ Content Transfer.
  • ท่านยังสามารถคลิกที่ All programs ในเมนู start , และจากนั้น Content Transfer - Content Transfer เพื่อเริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์นี้.
 2. เลือก วิดีโอ / รูปภาพ / Podcasts จาก Windows Explorer, และทำการลากและวาง ไปที่ Content Transfer. Content Transfer จะรองรับชนิดของข้อมูลตามนามสกุลของไฟล์, และส่งไปให้กับโฟลเดอร์ที่เหมาะสมของเครื่องเล่นนั้น.

   

  1: ไฟล์และโฟลเดอร์ต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  2: การโอนถ่ายคอนเทนท์

หมายเหตุ:
 • ห้ามทำการปลดสาย USB ออกในระหว่างที่มีข้อความ Do not disconnect แสดงในเครื่องเล่น , เนื่องจากข้อมูลกำลังทำการโอนถ่าย ไม่เช่นนั้นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครื่องเล่นอาจจะเสียหายได้.
 • กรุณาตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานของรุ่นเครื่องของท่านสำหรับความสามารถในการเล่นกลับได้ของเครื่อง.
 • คอนเทนท์ที่มีการป้องกันทางลิขสิทธิ์อยู่ด้วยจะไม่สามารถทำการโอนถ่ายได้.
 • ถ้าหากท่านลากและวาง Podcast episodes จาก Windows Explorer ไปให้กับ Content Transfer, ส่วนนั้นจะได้รับการโอนถ่ายไปให้กับโฟลเดอร์ MUSIC หรือโฟลเดอร์ VIDEO ตามชนิดของไฟล์นั้น ๆ. ถ้าต้องการจะโอนถ่ายตอนต่าง ๆ ไปให้กับโฟลเดอร์ PODCASTS ให้ทำการลากและวางไปที่โฟลเดอร์ PODCASTS โดยตรงโดยใช้ Windows Explorer . ถ้าหากท่านลากและวางตอนต่าง ๆ จาก iTunes ไปที่ Content Transfer, จะมีการโอนถ่ายไปใหกับโฟลเดอร์PODCASTS .