หมายเลข ID หัวข้อ : 00231581 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

เมื่อฉันใส่หรือถอด ชุดหูฟังออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ และปิดฝาไว้ ตัวแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบนานประมาณ 15 วินาทีและดับลงไป

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    นี่เป็นการแสดงว่าประจุไฟของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของกล้องสำหรับชาร์จไฟมีเหลืออยู่ต่ำ เชื่อมต่อกล่องสำหรับชาร์จไฟเข้ากับสาย USB Type-C ที่ให้มา และทำการชาร์จไฟหูฟังให้เสร็จด้วยสายที่เชื่อมต่ออยู่นั้น