หมายเลข ID หัวข้อ : 00265057 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/02/2022

ตัวแสดงสถานะการชาร์จไฟกะพริบเป็นสีแดงในระหว่างการชาร์จไฟแบบไร้สาย (WF-1000XM4)

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เมื่อเครื่องชาร์จไฟแบบไร้สายร้อนขึ้นมาเนื่องจากการชาร์จไฟหรืออุณหภูมิแวดล้อม ตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟจะกะพริบเป็นสีแดงสองครั้งซ้ำ ๆ กัน นี่เป็นการแสดงว่าอุณหภูมิด้านในของกล่องสำหรับชาร์จไฟสูงเกินไปและ การชาร์จไฟได้หยุดลงเพื่อเป็นการป้องกันแบตเตอรี่ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้นำกล่องสำหรับชาร์จไฟออกจากเครื่องชาร์จไฟแบบไร้สาย ปล่อยให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง และจากนั้นให้เริ่มทำ การชาร์จไฟใหม่อีกครั้ง

    หมายเหตุเมื่อใช้เครื่องชาร์จไฟแบบไร้สาย:

    • การชาร์จไฟอาจจะช้าลงหรือหยุด หรือกล่องสำหรับชาร์จไฟอาจจะร้อนขึ้นมาได้ง่าย ๆ ถ้าหากกล่องสำหรับชาร์จไฟนั้นวางไม่ตรงกับเครื่องชาร์จไฟ สำหรับรายละเอียดในวิธีการตั้งกล่องสำหรับชาร์จไฟให้ถูกต้องบนเครื่องชาร์จไฟ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องชาร์จไฟนั้น
    • เมื่อทำ การชาร์จไฟให้นำสิ่งต่าง ๆ ที่ติดกับกล่องสำหรับชาร์จไฟออกไปเช่นฝาปิด ขึ้นกับวัสดุหรือความหนาของฝาปิด หรือเนื่องจากมีวัสดุแปลกปลอมติดอยู่ระหว่างกล่องสำหรับชาร์จไฟและฝาปิด การชาร์จไฟอาจจะทำได้ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ติดไฟ หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้