หมายเลข ID หัวข้อ : 00224301 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

ไฟแสดงการชาร์จ กะพริบเป็นสีแดง และแบตเตอรี่ไม่มีการชาร์จไฟ

    ถ้าหากท่านพยายามจะทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ในขณะที่ตัวเครื่องร้อนเกินไป, ไฟแสดงการชาร์จจะกะพริบเป็นสีแดงและแบตเตอรี่จะไม่มีการชาร์จไฟ

    ให้ปิดเครื่องลงไป และปล่อยให้เครื่องเย็นตัวลง ก่อนที่ท่านจะลองทำการชาร์จไฟใหม่