หมายเลข ID หัวข้อ : 00259670 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

ฉันไม่สามารถเลือกอุปกรณ์ HDMI ในโหมด โปรไฟล์ที่จำกัดไว้ (Restricted Profile) ได้

    ข้อสำคัญ:หัวข้อนี้จะใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

    ในโหมด โปรไฟล์ที่จำกัดไว้ (Restricted Profile) ท่านไม่สามารถเลือก อุปกรณ์ HDMI ได้เนื่องจากโหมดนั้นจะจำกัดการเข้าใช้งานกับแอปและเนื้อหาอื่น ๆ

    เลือก อินพุต HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่ใน อินพุต (Input) ก่อนที่จะเข้าสู่โหมด โปรไฟล์ที่จำกัดไว้ (Restricted Profile)