หมายเลข ID หัวข้อ : 00262897 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022

วิธีการเปลี่ยนความสูงและตำแหน่งของแท่นวางบนโต๊ะหลังจากทำการเซ็ตอัปไปแล้ว (Google TV™ รุ่นปี 2564)

  ดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมตามรุ่นทีวีของท่าน
  หมายเหตุ:

  • การใช้งานนี้จะใช้ได้เฉพาะทีวีซีรีส์ด้านล่างเท่านั้นและต้องใช้คนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
  • ก่อนที่ท่านจะเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี คู่มือเซ็ตอัป (Setup Guide) ที่ให้มากับทีวีอยู่สำหรับใช้อ้างอิงแล้ว

  เลือกซีรีส์ทีวีของท่าน:

  A80J ซีรีส์

  Z9J ซีรีส์ A90J ซีรีส์ X95J ซีรีส์