หมายเลข ID หัวข้อ : 00226478 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

การตั้งค่าแบบรวดเร็ว: วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าของทีวี ในระหว่างการรับชมคอนเทนท์

    เมื่อท่านกดปุ่ม (Quick Settings) บนตัวรีโมทคอนโทรล หน้าจอเมนู Settings จะแสดงขึ้นมา.

    ในเมนู, เลือกที่ Settings เพื่อแสดงรายการตั้งค่าต่าง ๆ ท่านสามารถจะทำการปรับภาพและเสียงได้ในระหว่างการรับชมคอนเทนท์
    นอกจากนี้, ท่านสามารถใช้ Edit ในเมนูเพื่อเพิ่มการตั้งค่าที่ใช้บ่อยหรือลบอันที่ไม่จำเป็นออก

    ต้องการจะดูตัวอย่าง? ไปดูจากเรื่องที่นำเสนอเหล่านี้!