หมายเลข ID หัวข้อ : 00248240 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2021

WebLink แสดงข้อผิดพลาด หรือไม่พบการเชื่อมต่อผ่านช่อง USB

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน WebLink ได้ ให้ตรวจดูดังต่อไปนี้

  ถ้ามีข้อความ "USB device not supported (ไม่รองรับ อุปกรณ์ USB)" แสดงขึ้นมา:

  ติดตั้งแอป  WebLink Host ในสมาร์ทโฟนของท่านจาก  เว็บไซต์ Abalta
  ถ้าท่านติดตั้งแอป WebLink Host ไว้แล้ว ให้รีสตาร์ทสมาร์ทโฟนของท่านและเชื่อมต่อสายเคเบิล USB กลับเข้าไปใหม่

  หมายเหตุ: อาจจะมีข้อความ "USB device not supported. For detail on the compatible devices, visit the support site on the last page in the supplied manual” (ไม่รองรับ อุปกรณ์ USB สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ กรุณาไปที่เว็บไซต์สนับสนุนในหน้าสุดท้ายในคู่มือที่จัดมาให้)


  ถ้ามี ข้อความแสดงความผิดพลาดของ WebLink แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ เครื่องเสียงติดรถยนต์:

  ให้ตรวจดูความหมายของข้อความได้จาก เว็บไซต์คำถามที่พบบ่อย Abalta WebLink


  ถ้าท่านใช้ iPhone และการเชื่อมต่อ USB ไม่สามารถตรวจพบได้:

  การเชื่อมต่อ  USB ไม่สามารถตรวจพบได้ ถ้าหาก iPhone ถูกล็อกอยู่ ปลดล็อก iPhone โดยการใส่ รหัสผ่านหรือใช้ ฟังก์ชัน Touch ID


  ถ้าหากท่านกำลังใช้ iPhone กับแอป WebLink Host และมีข้อความ "Resume a WebLink compatible app to continue" แสดงขึ้นมา:

  ให้เปิดแอป WebLink Host อยู่ในพื้นหน้าของหน้าจอขณะใช้ฟังก์ชัน WebLink