หมายเลข ID หัวข้อ : 00252640 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2020

ฉันสามารถต่อ Xperia ของฉันกับจอนอกหรือทีวีโดยใช้สายเคเบิลได้หรือไม่?

ฉันสามารถต่อ Xperia 1 กับจอคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิลได้หรือไม่? / ฉันสามารถต่อ Xperia 5 กับจอคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิลได้หรือไม่? / ฉันสามารถต่อ Xperia 1 II กับจอคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิลได้หรือไม่? ฉันสามารถต่อ Xperia 5 II กับจอคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิลได้หรือไม่?

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II
  • Xperia 1
  • Xperia 5

  วิธีแก้ปัญหา

  คุณสามารถต่อ Xperia 1, Xperia 5, Xperia 1 II หรือ Xperia 5 II กับจอนอกหรือทีวีที่มี DisplayPort™ หรือพอร์ต HDMI ได้

  สำหรับการต่อโทรศัพท์กับจอนอกหรือทีวีที่มี DisplayPort คุณสามารถใช้สายเคเบิล USB-C to DisplayPort ซึ่งรองรับ DisplayPort 4K 60 fps*

  สำหรับการต่อโทรศัพท์กับจอนอกหรือทีวีที่มีพอร์ต HDMI คุณสามารถใช้สายอะแดปเตอร์ USB-C to HDMI ซึ่งรองรับ DisplayPort 4K 60 fps*

  * สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ ให้ดูที่ผู้ค้าปลีกหรือผู้จำหน่ายอะแดปเตอร์สายเคเบิลนั้น