หมายเลข ID หัวข้อ : 00244168 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

เลนส์กล้องตัวใดที่ใช้ระบบการป้องกันภาพสั่นไหวแบบไฮบริด? (Xperia 1, Xperia 5, Xperia 1 II, Xperia 5 II)

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II
  • Xperia 1
  • Xperia 5

  วิธีแก้ปัญหา

  Xperia 1 II และ Xperia 5 II

  เลนส์ Wide 24 มม. และเลนส์ Tele 70 มม. ใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบไฮบริด

  Xperia 1 และ Xperia 5

  เลนส์ Wide (x1) 26 มม. และเลนส์ Tele (x2) 52 มม. ใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบไฮบริด