หมายเลข ID หัวข้อ : 00244168 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/11/2021

เลนส์กล้องตัวใดที่ใช้ระบบการป้องกันภาพสั่นไหวแบบไฮบริด?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  วิธีแก้ปัญหา

  Xperia 1 III และ Xperia 5 III

  เลนส์ Wide 24 มม. และ Tele 70 มม./ 105 มม. ใช้การป้องกันภาพสั่นไหวแบบไฮบริด

  Xperia 1 II & Xperia 5 II & Xperia PRO

  เลนส์ Wide 24 มม. และเลนส์ Tele 70 มม. ใช้การป้องกันภาพสั่นไหวแบบไฮบริด

  Xperia 1 และ Xperia 5

  เลนส์ Wide (x1) 26 มม. และเลนส์ Tele (x2) 52 มม. ใช้การป้องกันภาพสั่นไหวแบบไฮบริด