หมายเลข ID หัวข้อ : 00203620 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/07/2021พิมพ์

ชุดแพ็คแบตเตอรี่จะมีการชาร์จไฟตลอดเวลาหรือไม่ในระหว่างที่กล้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตัว AC adaptor ที่จัดมาให้ผ่านสาย USB ?

    ปิดกล้องไปก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการชาร์จไฟให้กับชุดแพ็คแบตเตอรี่.
    ถ้าหากกล้องเปิดไว้ การชาร์จไฟจะไม่เริ่มต้นทำงาน.
    หมายเหตุ: ตัว AC adaptor จะไม่มีมาให้กับในบางรุ่น.

    ข้อสำคัญ: ถ้าหากท่านใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอที่มีสาย USB ในตัว, การชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่จะทำได้ผ่านสาย USB ในตัวนี้เท่านั้น.