หมายเลข ID หัวข้อ : 00254585 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2020

รองรับ การ์ดหน่วยความจำอะไรได้บ้าง?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    กล้องบันทึกวิดีโอจะรองรับการ์ด CFexpress Type A และการ์ดหน่วยความจำ SDXC (*)

    ข้อกำหนดของการ์ดจะแตกต่างกันไปตามฟอร์แมทที่ใช้ในการบันทึกนั้น ๆ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ มีเดียที่แนะนำ ในคู่่มือ

    (*) ไม่รองรับ การ์ด SD และ การ์ด SDHC ที่มีขนาด 32GB หรือที่น้อยกว่า