หมายเลข ID หัวข้อ : 00253436 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2021

ทีวีของฉันรองรับแอป Apple TV ได้หรือไม่?

  แอป Apple TV จะรองรับในทีวีรุ่นซีรีส์บางรุ่นเหล่านี้ได้ผ่านการ อัปเดตซอฟต์แวร์:

  • เครื่องรุ่นปี 2563: X90xxH, X91xxH, A8H, A9S, X80xxH, X81xH, Z8H, X95xxH (55, 65, 75), Z9H, X95xxH (49, 85), X85xxH, KM-xxX9000H ซีรีส์

  • เครื่องรุ่นปี 2562: Z9G, A9G, X95xxG, X85xxG (55, 65, 75, 85), X85xxG (KJ-43, 49) ซีรีส์

  • เครื่องรุ่นปี 2561: A9F, Z9F ซีรีส์

  หมายเหตุ:

  • วันที่ทีวีของท่านจะได้รับตัวอัปเดตซอฟต์แวร์จะแตกต่างกันไป ถ้าหากท่านเปิดคุณสมบัติ Automatically check for update ไว้ การแจ้งเตือนจะแสดงในทีวีของท่านเมื่อมีการอัปเดตให้
  • สำหรับรายละเอียดวิธีการ อัปเดต ให้อ้างอิงกับหัวข้อ   วิธี การอัปเดตซอฟต์แวร์

  แอป Apple TV ใน Sony smart TV จะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถเปิด Apple TV+, premium Apple TV channels และซื้อหรือเช่า ภาพยนตร์หรือรายการทีวีที่มีมากกว่า 100,000 รายการได้ ลูกค้าสามารถสมัคร Apple TV+ ในแอป Apple TV ใน Sony smart TV, iPhone, iPad, iPod touch และ Mac หรือที่ tv.apple.comได้

  *Apple, Apple TV, iPhone, iPad, iPod touch, และ Mac เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.