หมายเลข ID หัวข้อ : 00250330 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

คุณภาพเสียงไม่ดี หรือเสียงเบส (ความถี่ต่ำ) เสียงเบา (WF-SP800N)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ขั้นตอนที่ 1: เปลี่ยน เอียร์บัดด้วยอันที่ให้ความรู้สึกว่ากระชับดีกว่า

  ถ้า เอียร์บัดไม่ พอดีกับหูของท่าน หรือถ้าไม่ได้ใส่หูฟังอย่างถูกต้องการทำงานของฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนอาจจะได้รับผลกระทบได้ เพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุด รวมถึง เอฟเฟ็คของการ ตัดเสียงรบกวน ให้เปลี่ยน เอียร์บัดด้วยอันที่พอดีกับหูของท่านที่สุด

  วิธีการเลือก เอียร์บัดที่เหมาะสมที่สุด:

  วีดีโอนี้จะแสดงให้ท่านเห็นถึงวิธีการเลือก เอียร์บัดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ คุณภาพเสียงที่เหมาะสม  คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

  ลองกับ เอียร์บัดขนาดต่าง ๆ ตามลำดับเริ่มจากอันที่มีขนาดใหญ่กว่า (L) และไปที่ อันที่มีขนาดเล็กกว่า(SS):

  1. เปลี่ยนเอียร์บัดต่าง ๆ เพื่อลองขนาดที่แตกต่างกัน

   • ถือตัวเครื่องคว่ำหน้าลง บิดและหมุนตัวเอียร์บัดออก
    หมายเหตุ ห้ามจิกที่ปลายของเอียร์บัดเมื่อถอดออก

   • ใส่ตัวเอียร์บัดเข้าไปใหม่ให้แน่น ต้องมั่นใจว่าตัวเอียร์บัดไม่หลวม หรือเอียง

   หมายเหตุ ท่านสามารถดูขนาดได้ตามจำนวนเส้นที่อยู่ที่ด้านล่างในของตัวเอียร์บัด:
   รูปภาพของ เอียร์บัด (SS, S, M, L)
   SS: 1 เส้น
   S: 2 เส้น
   M: 3 เส้น
   L: 4 เส้น

  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใส่ หูฟังเข้าไปอย่างแน่นหนาและ เอียร์บัดได้มีการเลื่อนลึกเข้าไปในหูของท่าน ตัว เอียร์บัดจะเลื่อนลึกเข้าไปในหูของท่านได้ง่ายขึ้น ถ้าหากดึงส่วนบนสุดของใบหูเล็กน้อยในระหว่างที่บิดหูฟัง

  3. ตรวจดูว่า ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ทำงานเป็นอย่างไรบ้าง

  4. ลองกับ เอียร์บัดที่มี ขนาดแตกต่างกัน และตรวจดูการทำงานของ ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) อีกครั้ง
   หมายเหตุ ขนาดที่ดีที่สุดของ เอียร์บัดอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละหู ใช้ขนาดที่พอดีที่สุดตามที่เหมาะสมกับแต่ละหู

  5. ลองเปลี่ยน เอียร์บัดขนาดที่แตกต่างกันออกไป จนกระทั่งท่าน พบอันที่ดีที่สุดสำหรับ ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ของท่าน

  ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนการตั้งค่าโดยในแอป Sony | Headphones Connect

  ในหน้าจอ Sound ปรับการตั้งค่า Equalizer ไปตาม คุณภาพเสียงที่ท่านต้องการ ถ้า คุณภาพเสียงยังคงไม่ดี ให้ลองเปลี่ยน Sound Quality Mode ไปเป็น Priority on sound quality mode

  รูปภาพของหน้าจอแอป Headphones Connect

  1. ปรับ การตั้งค่าของ Equalizer เอง
  2. เปลี่ยน Sound Quality Mode