หมายเลข ID หัวข้อ : 00231744 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/06/2020

มีความแตกต่างใน ระดับเสียงด้านซ้ายและขวา หรือเสียงเบส (ความถี่ต่ำ) มีไม่เพียงพอ

  ถ้าหากท่านรู้สึกว่าเสียงเบส (ความถี่ต่ำ) เบาหรือมีความแตกต่างใน ระดับเสียงระหว่างด้านซ้ายและขวาของ หูฟัง ให้เปลี่ยนเอียร์บัดไปเป็นขนาดอื่นที่สบายและพอดีกับหูทั้งสอง

  หมายเหตุ:

  • เอียร์บัดขนาด M จะใส่มาให้ทั้งตัวด้านซ้ายและด้านขวาของ ชุดหูฟังในตอนที่ซื้อมา
  • ลองใส่ เอียร์บัดขนาดต่าง ๆ ดูตามลำดับจากขนาดใหญ่กว่าจนถึงขนาดเล็กกว่า และใช้อันที่รู้สึกว่ากระชับมากกว่า ขนาดที่ดีที่สุดของ เอียร์บัดอาจจะแตกต่างกันได้ในหูด้านซ้ายและขวา
  • ตรวจดูให้มั่นใจว่าท่านใส่ เอียร์บัดเข้าไปอย่างถูกต้องดีแล้ว
   ตัวอย่างการใช้ ชุดหูฟัง WF-SP800N เมื่อท่านใส่ ชุดหูฟังเข้าไปในหูแต่ละข้าง บิดตัวชุดหูฟังให้แน่นกับตัวรับใบหูเข้ากับร่องหูของท่าน
   รูปภาพแสดงการใส่ตัวรับใบหูเข้ากับใบหู
   1. ร่องหู
   2. ตัวรับใบหู