หมายเลข ID หัวข้อ : 00251366 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2021

จำนวนเฟรมต่อเนื่องของการถ่ายภาพในโหมดการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลงเมื่อใช้เป็นเวลานาน – ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

  ใช้ได้กับ 

  • Xperia 1 II
  • Xperia 5 II

  วิธีแก้ปัญหา

  ความเร็วของการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจขึ้นอยู่กับการใช้งาน CPU และความจุหน่วยความจำใน Xperia ของคุณ ในกรณีดังกล่าว โปรดรีบูตโทรศัพท์ของคุณ

  หมายเหตุ: FPS สูงสุดยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการตั้งค่าในการถ่ายภาพด้วย