หมายเลข ID หัวข้อ : 00263764 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022

กล้องจะใช้การป้องกันภาพสั่นไหวแบบไฮบริดเมื่อฉันถ่ายภาพนิ่งหรือไม่?

มีการใช้การป้องกันภาพสั่นไหวแบบไฮบริดหรือไม่เมื่อถ่ายภาพนิ่ง? / กล้องนี้ใช้การป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอลหรือไม่เมื่อฉันถ่ายภาพนิ่ง?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    วิธีแก้ปัญหา

    กล้องถ่ายภาพนิ่งนี้ใช้การป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล ไม่ได้ใช้การป้องกันภาพสั่นไหวแบบอิเลกทรอนิกส์

    หมายเหตุ: จาก Xperia 1 III และ Xperia 5 III, ฟังก์ชันแอป Camera ได้มีการรวมเข้าไปไว้ใน Photography Pro โหมดพื้นฐานแล้ว