หมายเลข ID หัวข้อ : 00247676 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/09/2020

ไม่มีเสียงหรือเสียงเบามากจากลำโพง ซับวูฟเฟอร์หลังการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไปเข้าไปใหม่ (HT-S350)

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้น ให้ใช้ปุ่มเปิดปิดของ ลำโพง Bar หรือ รีโมทคอนโทรล เพื่อทำการปิดเครื่อง Sound Bar รออย่างน้อย 30 วินาที และจากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่

    หมายเหตุ: ปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยการปิดลำโพงซับวูฟเฟอร์ และเปิดขึ้นมาใหม่